ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 6

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 6

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 6
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ สนามเทนนิส สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นการแข่งขันวันแรก ผลคู่ที่น่าสนใจมีดังนี้ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันรอบแรก

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก ปุณณ์ณพิชญ์ พิทักษ์ตระกูล (ชลบุรี) ชนะ ธนันต์ภูมิ ภูอนันตานนท์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 5-3 ธีร์ธัช รักคิด (กรุงเทพฯ) ชนะ ณัฏฐ์ นาทันรีบ (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-1 ก้องภพ แซ่ลิ้ม (นครปฐม) ชนะผ่าน ปิยม์พัชรษ์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ (กรุงเทพฯ)

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก มือวาง 1 จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ โกโนสุเกะ ทาบาตะ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1 มือวาง 2 อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (ชลบุรี) ชนะ ศิรวายุ มูลวงษ์ (นนทบุรี) 5-4 (5), 4-0 มือวาง 3 ณัฐภาคย์ สูงเลิศส่งฟ้า (นครปฐม) ชนะ ภารัณ กล้าเดินดง (พิจิตร) 4-0, 4-1 มือวาง 4 นำพล พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) ชนะ อภิวิชญ์ ซิงห์ มันจันดา (ชลบุรี) 4-0, 4-0 พาทิศ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ธนวัฒน์ สุทธิภาพย์ (ปทุมธานี) 4-0, 4-2 ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ขุน หวั่งหลี (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0 เตชิต แสงอรุณ (กรุงเทพฯ) ชนะ ณัฐฏ์ โภควรรณวิทย์ (สุพรรณบุรี) 4-0, 4-1 ฉางเล่อ ซุน (ชลบุรี) ชนะผ่าน กฤติธี ชาญนคร (กรุงเทพฯ)

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) ชนะ นิชิ ซัน (ไต้หวัน) 4-2, 5-4 (6) รัฐภูมิ เลาวกุล (พิจิตร) ชนะ กิรติกรณ์ อยู่ยังเกตุ (สุพรรณบุรี) 4-0, 4-0 ศรีพสิษฐ์ ประพันธ์ (ชลบุรี) ชนะผ่าน พิชญุตม์ หงษ์ทอง (ประจวบคีรีขันธ์) อภินันท์ มันจันดา (ชลบุรี) ชนะผ่าน ธนทัต ศิวบวรวัฒนา (กาฬสินธุ์) / หญิงเดี่ยว รอบแรก สุภาวดี ศรีเพ็ง (อุทัยธานี) ชนะ ชัญญานุช ชมภู (พิจิตร) 4-0, 4-2 มือวาง 4 ณัฐรดา ผลเจริญ (กรุงเทพฯ) ชนะ อันนา ซาโต้ (กรุงเทพฯ) 2-4, 4-0, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ปุลินิตา พนาเศรษฐเนตร (สุพรรณบุรี) ชนะผ่าน อิสรีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ (กรุงเทพฯ) ปวริศา สวัสดิผล (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน ชนกกาณ มากมาย (นนทบุรี) มะลิ อ่องลออ (ปทุมธานี) ชนะผ่าน อทิตา มหากิจศิริ ลีโอณีโอ (กรุงเทพฯ)

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายเดี่ยว กฤติธี ไศลแก้ว (กรุงเทพฯ) ชนะ รัชชานนท์ ไกรกิตติวุฒิ (ปทุมธานี) 6-7 (5), 6-3, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ชยพล แสงอรุณ (กรุงเทพฯ) ชนะ พนธกร ณัฐเมทินี (สมุทรสาคร) 6-3, 6-1 กิตติวินท์ พักตร์เจียม (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ธนภัทร พึ่งเผ่าพันธุ์ (นครปฐม) 6-0, 6-0 ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี) ชนะผ่าน ธนกฤต แสงอรุณ (กรุงเทพฯ) กฤติน ไศลแก้ว (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน พีรวิชญ์ หงษ์ทอง (ประจวบคีรีขันธ์)

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายเดี่ยว นฤต พงศาชำนาญกิจ (สมุทรปราการ) ชนะ มือวาง 1 สกาย ถาวรไชยโสภณ (กรุงเทพฯ) 6-4, 3-6, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 2 นฤบดี บุญวัฒน์ (นนทบุรี) ชนะ อิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ (ราชบุรี) 6-0, 6-4 มือวาง 3 ศุภวิชญ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) ชนะ อัฑฒ์ชิระ บุญชื่น (พระนครศรีอยุธยา) 6-0, 6-0 กรภัทร์ จันทโคตร (กรุงเทพฯ) ชนะ ธชาทัช เติมรัชตพงศา (สุพรรณบุรี) 6-3, 6-1 นิธิวัต สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 ณภัทร ฮวดเจริญ (นนทบุรี) 3-6, 7-5, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ทัดพงษ์ กมลปัญญากร (บุรีรัมย์) ชนะ ภควัต สมสนิท (ปทุมธานี) 6-4, 6-3 ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร (ชลบุรี) ชนะ วิธวิทย์ กิตติธีระนนทร์ (กรุงเทพฯ) 6-3, 6-4 กรวิชญ์ สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะผ่าน ไรเนอร์ เชคสตัก (ออสเตรีย)

ในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันรอบสองรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว รอบสอง มือวาง 1 ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) ชนะ พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) 4-0, 4-0 มือวาง 2 อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (ภูเก็ต) ชนะผ่าน ธีร์รัชชัย เรือนแก้ว (กรุงเทพฯ) มือวาง 3 ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) ชนะ อภิวิชญ์ ฤทธิเดช (พิจิตร) 4-0, 4-0 มือวาง 4 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะ เมธัส ทองบัณฑิต (ชลบุรี) 4-0, 4-0 แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) ชนะ ลณวิชญ์ เหวียน (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0 วรเมธ บุญพึ่ง (สุรินทร์) ชนะ รัฐภูมิ เลาวกุล (พิจิตร) 4-0, 4-0 นราธิป เรืองศรี (ปทุมธานี) ชนะ ศรีพสิษฐ์ ประพันธ์ (ชลบุรี) 4-1, 4-0 ปริญ อินทรพรหม (กรุงเทพฯ) ชนะ อภินันท์ มันจันดา (ชลบุรี) 4-1, 4-1

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT