มติเอกฉันท์ “สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม” เป็นนายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ คนใหม่

Written by LTAT Admin

มติเอกฉันท์ “สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม” เป็นนายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ คนใหม่

มติเอกฉันท์ “สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม” เป็นนายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ คนใหม่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองทองธานี ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ คนใหม่ หลังจากนายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล และคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน บริหารงานครบวาระ

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีสโมสรเครือสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียง 59 สโมสร เข้าร่วมประชุม 58 สโมสร โดยผู้แทนจากสโมสรสถาบันเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) ได้เสนอชื่อนายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม เป็นนายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ โดยไม่มีผู้เสนอชื่อท่านอื่น และผู้ร่วมประชุมได้ยกมือสนับสนุน นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ส่งผลให้นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ คนใหม่ และเป็นนายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ คนที่ 18 ของประเทศไทย

ส่วนการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการจากผู้แทนสโมสรเครือสมาชิกจำนวน 9 สโมสร (สโมสรละ 1 คน) มีผู้แทนสโมสรเครือสมาชิกที่ถูกเสนอชื่อเพียง 9 คน ครบตามจำนวน และผู้ร่วมประชุมได้ยกมือสนับสนุนผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 9 ท่าน ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล ชมรมเทนนิส ส.ภานุรังษี, นายสร้างบุญ กิตติกรณ์ ชมรมเทนนิสเพื่อนรวมใจ, นายวิเชษฐ์ ทีปกากร สโมสรเทนนิสกรุงเทพมหานคร, นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ชมรมเทนนิสสุรวิทย์, นายไทยทนุ วรรณสุข สโมสรเทนนิสธารารินทร์, นางสาวทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ ชมรมเทนนิสราชพฤกษ์, พันเอก วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ สถาบันเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน), นายธานี แสนยาอุโฆษ ชมรมเทนนิสเบญจรงค์ และนายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ ชมรมเทนนิสพนมรุ้งสัมพันธ์

ส่วนคณะกรรมการอำนวยการอีก 9 คน นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม จะได้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬา และบริหารงานในวาระปี 2563-2567 ต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT