นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Written by LTAT Admin

นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กระผม นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทุกๆท่าน เจ้าหน้าที่สมาคม ชมรมสโมสรสมาชิก ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้ปกครอง และ นักกีฬา ทุกๆคนที่ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผมได้เข้ามาบริหารงานภายในสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ทุกๆท่านให้ความร่วมมือ และคอยสนับสนุนกิจกรรมงานต่างๆอย่างดียิ่งมาโดยตลอดทำให้แผนงานต่างๆได้มีความก้าวหน้าตามนโยบายที่กระผมตั้งไว้และประสบความสำเร็จด้วยดี แม้จะมีบางกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ ตามที่ทุกๆท่านคาดหวัง กระผมในฐานะนายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ก็ขอน้อมรับผิดและขอโทษที่ไม่สามารถทำให้ทุกท่านพึงพอใจได้

อย่างไรก็ตามด้วยความจริงใจของกระผมในการเข้ามาบริหารงานตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ผมซึ่งมีความผูกพันธ์กับกีฬาเทนนิสมาค่อนชีวิต ผมมีความตั้งใจจะเข้ามาพัฒนาวงการเทนนิสไทยและวางรากฐานต่างๆให้กีฬาเทนนิสในประเทศไทยกลับมาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่การพัฒนาวงการเทนนิสยังต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างในการเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งตัวผมเองก็ยังขาดปัจจัยหนุนเหล่านี้ เมื่อสมาคมกีฬาเทนนิสฯ มีโอกาสได้ผู้ที่มีศักยภาพเข้ามาบริหารงานต่อ กระผมจึงยินดีที่จะให้การสนับสนุน และก็จะยังคอยผลักดันกิจกรรมต่างๆของวงการเทนนิสไทยเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ดีขึ้นและไปสู่เป้าหมายในระดับนานาชาติต่อไป ในฐานะที่เป็นประธานสหพันธ์เทนนิสเอเชีย(เอทีเอฟ)

สุดท้ายนี้ผมจึงอยากจะขอขอบคุณทุกๆท่านที่คอยให้การสนับสนุนการทำงานในระยะเวลา 4 ปีของผมด้วยความเข้มแข็ง และ อดทน มาตลอดอีกครั้ง

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ขอบคุณครับ

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT