ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 5

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 5

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 5
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ สนามเทนนิสศูนย์กีฬาสวนหลวง ร.9 โดยเป็นการแข่งขันวันสุดท้าย ผลทั้งหมดมีดังนี้ในช่วงเช้าเป็นการแข่งขัน รอบรองชนะเลิศ

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิงเดี่ยว มือวาง 1 ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 สุพรรณพิมพ์ เพ็ญชาติ (ปทุมธานี) 4-1, 4-0 มือวาง 3 ทานินากะ ยูซูนะ (ญี่ปุ่น) ชนะ วรินดา ลีปรีชานนท์ (กรุงเทพฯ) 5-4 (4), 4-1 / ชายเดี่ยว มือวาง 1 ณัทกร ศิลปรัตน์ (สุพรรณบุรี) ชนะ มือวาง 4 อภิวัฐ เครือวัลย์ (ชลบุรี) 4-2, 5-3 มือวาง 2 ณัฐชนน ทองบัณฑิต (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 3 วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพฯ) 0-4, 4-0, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิงเดี่ยว มือวาง 1 อันนา ซาโต้ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 ภัทรานิษฐ์ รัตนากรพันธุ์ (ปทุมธานี) 4-0, 4-2 มือวาง 2 สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) ชนะ มือวาง 3 พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร (กรุงเทพฯ) 4-1, 5-3 / ชายเดี่ยว มือวาง 1 จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ศิรวายุ มูลวงษ์ (นนทบุรี) 4-0, 4-1 มือวาง 4 อัครกฤษฏิ์ ตันตสุรฤกษ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 2 นำพล พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) 0-4, 4-2, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 มนัสนันท์ ฟูน้อย (ปทุมธานี) 4-0, 4-0 มือวาง 3 จิณห์นิภา ตราชูวณิช (เพชรบุรี) ชนะ ภัสรี พระไซร (กรุงเทพฯ) 5-3, 5-3 / ชายเดี่ยว มือวาง 4 อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 1 ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) 5-4 (3), 4-0มือวาง 2 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 3 แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) 5-4 (4), 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงเดี่ยว มือวาง 1 เพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 เอโอกิ ยูซูโนะ (ญี่ปุ่น) 6-3, 6-2 มือวาง 3 พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) ชนะผ่าน มือวาง 2 ณัฐณิชา มูลทา (ชลบุรี)/ ชายเดี่ยว มือวาง 4 ธีรภัทร หลาบหนองแสง (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 1 รวิพล ขวัญจันทร์ (กรุงเทพฯ) 1-6, 6-4, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ริกุ ฮิกาชิ (กรุงเทพฯ) ชนะ ชยพล แสงอรุณ (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-0

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิงเดี่ยว มือวาง 4 พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ (สมุทรปราการ) ชนะ มือวาง 1 ณิชารีย์ บัวเพ็ชร (ชลบุรี) 6-3, 6-1 มือวาง 3 รสิตา กูลหนองแดง (ปทุมธานี) ชนะ ธารา ฟาน (กรุงเทพฯ) 7-5, 6-3/ ชายเดี่ยว มือวาง 1 ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน ณัฐชัย มูลทา (ชลบุรี) มือวาง 3 นฤต พงศาชำนาญกิจ (สมุทรปราการ) ชนะ มือวาง 2 ณภัทร ฮวดเจริญ (นนทบุรี) 6-4, 1-6, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิงเดี่ยว มือวาง 1 เมลิสสา เซ (กรุงเทพฯ) ชนะ ฐิตารีย์ ตุ้มทอง (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-4 มือวาง 2 ปารณัท ลำเจียกเทศ (กรุงเทพฯ) ชนะ ช่อลดา หาสุข (สมุทรปราการ) 6-4, 6-3 / ชายเดี่ยว มือวาง 3 ชนาธร กางทอง (สกลนคร) ชนะผ่าน มือวาง 1 เดเมี่ยน คาร์ดด๊อก (ชลบุรี) มือวาง 4 กิตติธัช จำปาศร (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 2 จิตรภาณุ กาญจนพฤฒิพงศ์ (พระนครศรีอยุธยา) 6-2, 6-1

ในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิงเดี่ยว มือวาง 1 ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 3 ทานินากะ ยูซูนะ (ญี่ปุ่น) 1-4, 4-0, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ชายเดี่ยว มือวาง 1 ณัทกร ศิลปรัตน์ (สุพรรณบุรี) ชนะ มือวาง 2 ณัฐชนน ทองบัณฑิต (ชลบุรี) 5-3, 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิงเดี่ยว มือวาง 1 อันนา ซาโต้ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 2 สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) 4-1, 4-1 / ชายเดี่ยว มือวาง 1 จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ มือวาง 4 อัครกฤษฏิ์ ตันตสุรฤกษ์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงเดี่ยว มือวาง 3 จิณห์นิภา ตราชูวณิช (เพชรบุรี) ชนะ มือวาง 1 ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) 5-3, 4-1 / ชายเดี่ยว มือวาง 4 อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 2 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) 4-1, 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงเดี่ยว มือวาง 1 เพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 3 พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) 4-6, 6-3, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ชายเดี่ยว ริกุ ฮิกาชิ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 ธีรภัทร หลาบหนองแสง (กรุงเทพฯ) 6-2, 6-2

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิงเดี่ยว มือวาง 3 รสิตา กูลหนองแดง (ปทุมธานี) ชนะ มือวาง 4 พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ (สมุทรปราการ) 1-6, 6-4, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ชายเดี่ยว มือวาง 1 ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 3 นฤต พงศาชำนาญกิจ (สมุทรปราการ) 1-0 (นฤต ขอยอมแพ้ เนื่องจากเจ็บหัวไหล่ขวา)

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิงเดี่ยว มือวาง 1 เมลิสสา เซ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 2 ปารณัท ลำเจียกเทศ (กรุงเทพฯ) 6-2, 6-3 / ชายเดี่ยว มือวาง 3 ชนาธร กางทอง (สกลนคร) ชนะ มือวาง 4 กิตติธัช จำปาศร (กรุงเทพฯ) 6-2, 6-0

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!