ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 4

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 4

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 4
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่สนามเทนนิสเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผลการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบแรก ชายเดี่ยว ภวณฐ เตชะภัทรกุล (สงขลา) ชนะ พีรวิชญ์ โรจนะเทพประสิทธิ์ (ภูเก็ต) 4-1, 4-0 / หญิงเดี่ยว ชัญญาพัชญ์ ดิษฐวิชัย (ยะลา) ชนะ ฟ้าสีคราม มุสิกวัด (ตรัง) 3-5, 4-2, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบแรก ชายเดี่ยว ภคิน วัฒนะลาภา (สงขลา) ชนะ มหาสมุทร มุสิกวัด (ตรัง) 1-4, 4-1, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / หญิงเดี่ยว ภัทรชนก บุญรอด (ยะลา) ชนะ วรรณรดา วงศ์ดาว (ภูเก็ต) 4-1, 4-2 ธนพร ดิษฐวิชัย (ยะลา) ชนะ วารีทิพย์ ทิพย์วารีรมย์ (พัทลุง) 4-0, 5-4 (2) อันดา รัตนวรรณ (พังงา) ชนะ รัญญพัชร์ หนูทอง (สงขลา) 5-4 (6), 4-2 กฤตยา มหาพานิช (นครศรีธรรมราช) ชนะ กนกพิชญา หลักเมือง (พัทลุง) 4-0, 4-1 ณัชชา ดำรงเชื้อ (ภูเก็ต) ชนะ ณัฐหทัย อินทร์ทรัพย์ (สุราษฎร์ธานี) 5-3, 2-4, 10-2 (ซุปเปอร์ไทเบรก) กันยกร หนูหวาน (พัทลุง) ชนะ ธันยกานต์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) 4-0, 4-2 ธัญพิชชา เพชรประสิทธิ์ (กระบี่) ชนะ ปุญญิศา ปุรินทราภิบาล (พัทลุง) 4-0, 4-0

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก ชายเดี่ยว ปภังกร บุญฤทธิ์ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ สิรวัช ไชยพิทักษ์ (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 ภัทรดนัย ศรีสุวรรณ์ (สงขลา) ชนะ ภัทรดนัย บุญรอด (ยะลา) 4-2, 4-2 ภาคภูมิ เกิดแสงสุริยงค์ (ยะลา) ชนะผ่าน พสธร รังสิมันตุชาติ (สงขลา) / หญิงเดี่ยว วรรณิกา เพ็งประไพ (พัทลุง) ชนะ วิชญาดา พรหมจันทร์ (ยะลา) 4-2, 2-4, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) เพชรแท้ จันทร์ชูวณิชกุล (ภูเก็ต) ชนะ ทักษญา ตันนิติกุล (สงขลา) 4-1, 5-3 ปทิตตา อภิชิตสิทธิกุล (ภูเก็ต) ชนะ ปุณิกา อภิชิตสิทธิกุล (ภูเก็ต) 4-0, 4-1 ธฤตา หงส์หยก (ภูเก็ต) ชนะ ปณิชา กิตติภัฎธนาโชค (สงขลา) 4-1, 4-0 ธนิสรา จงควินิต (สุราษฎร์ธานี) ชนะ สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) 5-4 (1), 4-1

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก ชายเดี่ยว กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ติณณพัฒน์ นะระแสน (สงขลา) 7-6 (3), 6-4 ภูกริช กิตติภัฎธนาโชค (สงขลา) ชนะผ่าน ฐกฤต จริงจิติต์ (สงขลา) / หญิงเดี่ยว ปาทิตตา แก้วสองเมือง (พัทลุง) ชนะ ศิรภัสสร โชครังสฤษฎ์ (ยะลา) 6-0, 6-0 ปณิตา แก้วสองเมือง (พัทลุง) ชนะ วรรณพร โสภาประดิษฐ์ (ตรัง) 3-6, 6-2, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบแรก ชายเดี่ยว ต้นแบบ จันทร์ชูวณิชกุล (ภูเก็ต) ชนะ ภาณุภณ กิตติภัฎธนาโชค (สงขลา) 6-4, 6-0 ศุภรักษ์ สุวรรณรักษ์ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ อามีน มานะ (ยะลา) 6-0, 6-0 / หญิงเดี่ยว จอมขวัญ เวทยไวกูณฐ์ (ภูเก็ต) ชนะ ไปรยา ทัดแก้ว (ยะลา) 6-1, 6-2 คิมเบอร์ลี่ แม็คเคนซี่ (ฟิลิปปินส์) ชนะ ชนารดี นันตโลหิต (ภูเก็ต) 6-0, 6-0

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT