“ภาธร” ลิ่วศึกเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย

Written by LTAT Admin

“ภาธร” ลิ่วศึกเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย

“ภาธร” ลิ่วศึกเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
นักหวดหนุ่ม มือวาง 1 ภาธร หาญชัยกุล (กรุงเทพฯ) หวดชนะ ทรงฤทธิ์ เดวิด จั่นบุบผา (กรุงเทพฯ) ไปด้วยสกอร์ 2 เซตรวด 6-1, 6-1 ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 58 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขัน รอบแรก ผลคู่ที่น่าสนใจมีดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก มือวาง 1 ภาธร หาญชัยกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ทรงฤทธิ์ เดวิด จั่นบุบผา (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-1 มือวาง 2 ธนภัทร นิรันดร (นนทบุรี) ชนะ ภัทรพงศ์ ทองแท้วรเศรษฐ์ (นครราชสีมา) 6-1, 6-1 มือวาง 3 กันตินันท์ สูตินันท์โอภาส (ลำปาง) ชนะ ภาสกร หาญชัยกุล (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-2 มือวาง 4 สิรวิชญ์ สุดเนตร (อำนาจเจริญ) ชนะ ชนาธร กางทอง (สกลนคร) 6-2, 6-0 บารมี ม่วงพลธรรม (ปทุมธานี) ชนะ อิทธิกร รัตนมงคล (นครราชสีมา) 6-2, 6-2 วีรวัฒน์ ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ (กรุงเทพฯ) 6-2, 6-3 ภูวิศ ลี (ปทุมธานี) ชนะ ธีรเมธ ฉิมอ้อย (ปทุมธานี) 6-2, 6-4 ธาม โรจนสุนทร (กรุงเทพฯ) ชนะ ชยนนท์ รอดน้อย (นนทบุรี) 6-2, 6-0 ปราบ วิรุฬห์เศรษฐวิทย์ (กรุงเทพฯ) ชนะ พศวีร์ พาสน์เศรษฐี (พระนครศรีอยุธยา) 6-0, 6-0 กิตติธัช จำปาศร (กรุงเทพฯ) ชนะ ธนบดี ไชยลังการ (พระนครศรีอยุธยา) 6-3, 6-3 รฐนนท์ ตั้งธนศฤงคาร (กรุงเทพฯ) ชนะ ธณดล ดวงทิพย์เนตร (กรุงเทพฯ) 7-5 (ขอยอมแพ้ เนื่องจากเจ็บไหล่ขวา) ปรัชญา ใบบ้ง (กรุงเทพฯ) ชนะ อนพัช ทิมางกูร (กรุงเทพฯ) 6-4, 6-4 ศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนา (ชุมพร) ชนะ คุณากร สวัสดิ์ชัย (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-1 ศุภวิชญ์ แผ่นเงิน (นนทบุรี) ชนะ ณภัสภพ สุวรรณา (นครศรีธรรมราช) 6-0, 6-1 ฉัตรฐิติ บุญประคอง (นนทบุรี) ชนะ กานต์ดนัย แก้วงาม (นครสวรรค์) 6-1, 6-0 นาธัน จัตวาพรวนิช (กรุงเทพฯ) ชนะ จิตรภาณุ กาญจนพฤฒิพงศ์ (พระนครศรีอยุธยา) 6-3, 5-7, 14-12 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก มือวาง 2 ริว โกฏิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี (กรุงเทพฯ) 5-4 (3), 4-1 มือวาง 3 ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) ชนะ สิริพิชญะ ขุนดี (สระบุรี) 4-0, 4-2 มือวาง 4 คุณานันท์ พันธราธร (ปทุมธานี) ชนะ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (สมุทรปราการ) 4-1, 5-3 ปิยังกูร ฉัตรมาศ (ชลบุรี) ชนะ วรโชติ ศรีวัฒนาวานิช (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0 เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ อริยพล หลีกุล (สงขลา) 5-4 (2), 4-1 เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ นพกฤษฏิ์ พรโชติสุริยวุฒิ (กรุงเทพฯ) 4-1, 2-4, 10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก)กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ภูเบศ วรนุตารักษา (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-2 ภพธรรม ศรีวงษ์ (ชลบุรี) ชนะ วรเมธ บุญพึ่ง (สุรินทร์) 4-0, 4-1 นราธิป เรืองศรี (ปทุมธานี) ชนะ ภูมิสิริ อยานนท์ (นนทบุรี) 5-3, 5-3 พชร ทวีกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ วรพรรธน์ พิสุธิกูล (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-2 วีรวิชญ์ กำพุฒ (กรุงเทพฯ) ชนะ เจตพัฒน์ ศรีระวีวงศา (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-2 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะ ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (นครราชสีมา) 4-1, 4-1 ปภังกร บุญฤทธิ์ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ปริญ อินทรพรหม (กรุงเทพฯ) 4-1, 2-1 (ขอยอมแพ้ เนื่องจากเป็นไข้) ปุญณพัฒน์ ธาระเวช (กรุงเทพฯ) ชนะ ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-1 แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) ชนะ ชวิน ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 ธีรินทร์ ประเสริฐสินธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (ภูเก็ต) 4-1, 4-0

โปรแกรมการแข่งขัน วันที่ 13 กันยายน 2563 เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว

สามารถดูภาพบรรยากาศการแข่งขันอย่างคมชัดได้ที่ลิงค์นี้ https://www.ltat.org/photos/

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!