ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคเหนือ” ครั้งที่ 3

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคเหนือ” ครั้งที่ 3

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคเหนือ” ครั้งที่ 3
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่สนามเทนนิสสมโภช ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลการแข่งขันทั้งหมด ดังนี้ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธนดล เอี่ยมประเสริฐ (ชลบุรี) ชนะ นาวิด ดำลี (เชียงราย) 4-0, 4-0 มือวาง 2 พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ พัทธเศรษฐ์ เทียนตระกูล (เชียงใหม่) 4-1, 2-4, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทหญิงเดี่ยว กัณณ์พัชญ์ ขันติสิทธิ์ (เชียงใหม่) ชนะ มือวาง 2 รัตสรินทร์ ปารีศรี (พิษณุโลก) 2-1 ขอยอมแพ้ เนื่องจากปวดศีรษะ)
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 3 ณปราธ ละไล (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 1 พรภวิษย์ พลเมืองดี (เชียงราย) 4-2, 5-4 (6) มือวาง 2 กฤศวัฒน์ จันทร์ต๊ะแก้ว (พิษณุโลก) ชนะ พิระภัทร พิระภาค (อุตรดิตถ์) 4-2, 4-5 (0), 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก)/ ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 อารีรัตน์ เดชเพชร (สมุทรสาคร) ชนะ โมเรลเลส ริแอนนา (กำแพงเพชร) 4-0, 5-4 (3) มือวาง 2 ทิพย์ธารา ปัญญาภาพ (ลำปาง) ชนะ นภัสภรณ์ สุเมรุไหว (เชียงใหม่) 4-1, 4-5 (9), 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก)
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ริว โกฏิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 3 ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1 มือวาง 2 พีรวิชช์ ด่านบุญเรือง (เชียงราย) ชนะ รัตนกร ธรรมสอน (เชียงราย) 4-2, 4-1/ ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ปทิตตา สิงห์ทอง (นนทบุรี) ชนะ พรปวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) 2-4, 4-1, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 2 โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ นทพร ขัติยะ (เชียงราย) 4-1, 4-1
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี(กรุงเทพฯ) ชนะ เรวัตน์ ปารีศรี (พิษณุโลก) 7-5, 6-1 พาร์ จันทรโคลิกา (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 2 ปภิกุญช์ ไทยวัฒนานนท์ (เชียงใหม่) 6-4, 6-3/ ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐณิชา มูลทา (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 4 นวภร หุยะพันธ์ (เชียงใหม่) 6-1, 6-1 ณพัฐธิกา ราศรี (อุบลราชธานี) ชนะ นันท์นภัส ลำธารทอง (นนทบุรี) 2-6, 6-2, 10-2 (ซุปเปอร์ไทเบรก)
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 รชตะ ธรรมเจริญสถิต ( กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 ช๊อปเปอร์ ลาวรี่ (เชียงใหม่) 6-1, 6-1 มือวาง 3 ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์ (เชียงราย) ชนะ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) 6-4, 6-2/ ประเภทหญิงเดี่ยว รสิตา กูลหนองแดง (ปทุมธานี) ชนะ มือวาง 1 ลัลน์ลลิต บุษดี (ปทุมธานี) 6-3, 6-0 แม็คเคนซี คิมเบอลี (ฟิลิปปินส์) ชนะ สุดารัตน์ สุทธะ (เชียงราย) 6-3, 6-2
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 3 ปองธรรม พันตารักษ์ (แม่ฮ่องสอน) ชนะ วุฒิกร เรืองปาน (เชียงใหม่) 6-1, 6-1 พชร ใจน้อย(ตาก) ชนะ ศุภกฤต เจริญศิลป์ (กำแพงเพชร) 6-4, 6-2 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เทพญาดา เทพพา (พิษณุโลก) ชนะ มือวาง 4 ศุภวรรณ ศรีภัทรพัฒน์ (เชียงใหม่) 6-1, 6-1 มือวาง 2 ณัฎฐนิช คงสุจริต (พิษณุโลก) ชนะ มือวาง 3 ฌัชชา กล่อมกมล (สุโขทัย) 6-3, 7-5

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธนดล เอี่ยมประเสริฐ (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 2 พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ (กรุงเทพฯ) 5-4, 4-2/ ประเภทหญิงเดี่ยว กัณณ์พัชญ์ ขันติสิทธิ์ (เชียงใหม่) ชนะ มือวาง 1 พาขวัญ ศรีหิรัญ (ลำปาง) 4-0, 4-1
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 3 ณปราธ ละไล (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 2 กฤศวัฒน์ จันทร์ต๊ะแก้ว (พิษณุโลก) 4-0, 4-2/ ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 อารีรัตน์ เดชเพชร (สมุทรสาคร) ชนะ มือวาง 2 ทิพย์ธารา ปัญญาภาพ (ลำปาง) 4-0, 5-3
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ริว โกฏิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 2 พีรวิชช์ ด่านบุญเรือง (เชียงราย) 4-0, 4-0 /ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 2 โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 1 ปทิตตา สิงห์ทอง (นนทบุรี) 4-5 (4), 4-1, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก)
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี(กรุงเทพฯ) ชนะ พาร์ จันทรโคลิกา (กรุงเทพฯ) 7-5, 6-3 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐณิชา มูลทา (ชลบุรี) ชนะ ณพัฐธิกา ราศรี (อุบลราชธานี) 6-2, 2-1 (ขอยอมแพ้ เนื่องจากเจ็บข้อเท้าขวา)
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 รชตะ ธรรมเจริญสถิต ( กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 3 ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์ (เชียงราย) 6-4, 6-0 / ประเภทหญิงเดี่ยว รสิตา กูลหนองแดง (ปทุมธานี) ชนะ แม็คเคนซี คิมเบอลี (ฟิลิปปินส์) 6-2, 6-1
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 3 ปองธรรม พันตารักษ์ (แม่ฮ่องสอน) ชนะ พชร ใจน้อย(ตาก) 5-2 (ขอยอมแพ้ เนื่องจากเจ็บหลัง) / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เทพญาดา เทพพา (พิษณุโลก) ชนะ มือวาง 2 ณัฎฐนิช คงสุจริต (พิษณุโลก) 4-6, 6-4, 6-1(ซุปเปอร์ไทเบรก)

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT