ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 3

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 3

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 3
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่สนามเทนนิสสนามกีฬากลาง จังหวัดชุมพร โดยมีผลการแข่งขันทั้งหมดดังนี้ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) ชนะ ธีนิดา ถวิลการ (พังงา) 4-0, 4-0 มือวาง 2 ธมลพรรณ ก้อนเพชร (สงขลา) ชนะ พัทธนันทร์ ก้อนเพชร (สงขลา) 4-0, 4-1 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) ชนะ วาเลนติน กูดิมอฟ (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 มือวาง 2 ชินชวกร หงษ์หิรัญเรือง (ชุมพร) ชนะ กาญจน์นเรศ ครูศากยวงศ์ (ชุมพร) 4-1, 4-2
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) ชนะ มือวาง 4 พลอยเพชร ด้วงเขียว (สงขลา) 4-2, 4-1 มือวาง 2 ธัญพิชชา เพชรประสิทธิ์ (กระบี่) ชนะ มือวาง 3 ณัชชา ดำรงเชื้อ (ภูเก็ต) 4-0, 5-3 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ มือวาง 3 ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 มือวาง 2 ธนภูมิ ศรีสว่าง (สงขลา) ชนะ วรภพ ธรรมวิสุทธิ์ (กระบี่) 4-0, 2-4, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก)
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เมธินี ทองเสนอ (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 4 ธฤตา หงษ์หยก (ภูเก็ต) 4-0, 4-1 มือวาง 2 ณปภัช เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) ชนะ มือวาง 4 เพชรแท้ จันทร์ชูวณิชกุล (ภูเก็ต) 2-4, 4-0, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) ชนะ เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) 5-3, 4-1 มือวาง 2 เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 3 แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) 4-1, 4-1
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ปพิชญา อิสโร (สงขลา) 6-0, 6-2 ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง (ภูเก็ต) ชนะ วรนิษฐา สุขแก้ว (พัทลุง) 6-2, 6-0 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐพนช์ เถามณี (นครศรีธรรมราช) ชนะ พีรวิชญ์ หงษ์ทอง (ประจวบคีรีขันธ์) 6-2, 6-0 มือวาง 2 วชิรวิทย์ สิงหการ (ภูเก็ต) ชนะ ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) 6-2, 6-2
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ศุภนิด นพฤทธิ์ (พังงา) ชนะ ชนารดี นันตโลหิต (ภูเก็ต) 6-1, 6-1 พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ มือวาง 2 อภิชญา สฤษดิสุข (พังงา) 6-1, 6-1 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 3 ปรมะ ศัสตุระ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 1 ทินภัทร เทียนธวัช (กระบี่) 6-4, 0-6,10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 2 สกาย ถาวรไชยโสภณ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 พชร สุขเลี่ยน (ภูเก็ต) 6-4, 6-2
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 กัญญธมล ยอดสนิท (นครศรีธรรมราช) ชนะ พชร นิลธนาชนะ (ภูเก็ต) 6-2, 6-1 มือวาง 2 ชัชนรี บุญกลาง (นครศรีธรรมราช) ชนะ ธัญยมน จันวัฒนะ (สงขลา) 6-1, 6-0 / ประเภทชายเดี่ยว จิตรภาณุ กาญจนพฤฒิพงศ์ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ณภัทร ตั้งมั่น (กรุงเทพฯ) 7-6(3), 6-1 บุญญฤทธิ์ คงไพสันต์ (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ วิธวินท์ สิงหการ (ภูเก็ต) 6-1, 6-3

ในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 2 ธมลพรรณ ก้อนเพชร (สงขลา) ชนะ มือวาง 1 กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) 4-0, 4-2 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) ชนะ มือวาง 2 ชินชวกร หงษ์หิรัญเรือง (ชุมพร) 5-4(3), 4-0
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) ชนะ มือวาง 2 ธัญพิชชา เพชรประสิทธิ์ (กระบี่) 5-3, 4-5(13), 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ มือวาง 2 ธนภูมิ ศรีสว่าง (สงขลา) 4-0, 4-0
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 2 ณปภัช เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) ชนะ มือวาง 1 เมธินี ทองเสนอ (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) ชนะ มือวาง 2 เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) 4-2, 4-0
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง (ภูเก็ต) 6-3 (ขอยอมแพ้เนื่องจากเจ็บข้อเท้าข้างขวา) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐพนช์ เถามณี (นครศรีธรรมราช) ชนะ มือวาง 2 วชิรวิทย์ สิงหการ (ภูเก็ต) 4-6, 6-4, 6-0
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ มือวาง 1 ศุภนิด นพฤทธิ์ (พังงา) 6-0, 3-6, 6-1 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 2 สกาย ถาวรไชยโสภณ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 3 ปรมะ ศัสตุระ (กรุงเทพฯ) 6-3, 3-0 (ขอยอมแพ้เนื่องจากหายใจไม่ทัน)
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 กัญญธมล ยอดสนิท (นครศรีธรรมราช) ชนะ มือวาง 2 ชัชนรี บุญกลาง (นครศรีธรรมราช) 6-1,6-0 / ประเภทชายเดี่ยว จิตรภาณุ กาญจนพฤฒิพงศ์(พระนครศรีอยุธยา) ชนะ บุญญฤทธิ์ คงไพสันต์ (ประจวบคีรีขันธ์) 7-5, 6-3

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT