ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง ครั้งที่ 3

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง ครั้งที่ 3

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง ครั้งที่ 3
การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคกลาง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่สนามเทนนิส ซี.วี.สปอร์ตคลับ โดยมีผลการแข่งขันรอบแรก คู่ที่น่าสนใจดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี กันตพัฒน์ อสัมภินพงศ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ภาณุทรรศ จักเลิศชัย (กรุงเทพฯ) 5-3, 5-4(1) มือวาง 4 อภิวัฐ เครือวัลย์ (ชลบุรี) ชนะ ณัฏฐ์ จันทร์สนธิกุล (กรุงเทพฯ) 1-4, 4-1, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ธีร์ธัช รักคิด (กรุงเทพฯ) ชนะ อัคราวิชญ์ รังษี (ระยอง) 4-2, 4-1 ณัฏฐ์ นาทันรีบ (กรุงเทพฯ) ชนะ ธนันต์ภูมิ ภูอนันตานนท์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 5-3 ก้องภพ แซ่ลิ้ม (นครปฐม) ชนะ มือวาง 3 ปุณณ์ณพิชญ์ พิทักษ์ตระกูล (ชลบุรี) 2-4, 4-1, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ชนินท์ โกวิทวัฒนชัย (ชลบุรี) ชนะผ่าน เบนเนดิกต์ พชร คินส์เพอร์เกอร์ (กรุงเทพฯ) มือวาง 2 เดนิส เขียวรักษา (ชลบุรี) ชนะ ณภัทร ธนโสภณพิทักษ์ (นครศรีธรรมราช) 4-1, 4-0
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว จิรภัทร พัฒนธีระเดช (กรุงเทพฯ) ชนะ แคลิกซ์ อิวารด์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0 นพกร เตชะศรินทร์ (กรุงเทพฯ) ชนะ กิตติกวิน อัฐมี (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-0 ราเมศ วัฒนธนามงคล (สมุทรสาคร) ชนะ ณัฐภณ ทรัพยวณิช (นนทบุรี) 4-1, 4-0 โทบี้ อนันตกูล (กรุงเทพฯ) ชนะ ภีศวัส พฤฒิธัญ (นครปฐม) 4-0, 4-0 ดาร์เรน ออง (สิงคโปร์) ชนะ ฉางเล่อ ซุน (ชลบุรี) 4-5(2), 5-3, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ศิรวายุ มูลวงษ์ (นนทบุรี) ชนะ เตชิต แสงอรุณ (กรุงเทพฯ) 1-4, 5-3, 13-11 (ซุปเปอร์ไทเบรก) พศวีร์ คงวัน (นนทบุรี) ชนะ ฐปนพงษ์ อัตไพบูลย์ (สมุทรสาคร) 4-0, 4-2 อภิวิชญ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง (กรุงเทพฯ) ชนะ โกโนสุเกะ ทาบาตะ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-2 / ประเภทหญิงเดี่ยว พัทธนันท์ จงชนะชววัฒน์ (นนทบุรี) ชนะ ทิพกฤตา ประเทศ (สมุทรปราการ) 4-1, 4-1
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว ซัน นิเช (ไต้หวัน) ชนะ ลณวิชญ์ เหวียน (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-0 ธนทัต ศิวบวรวัฒนา (กาฬสินธุ์) ชนะ ฮีกิคินเน่ มาริโอ้ (สวีเดน) 4-0, 4-2 สรวิชญ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง (กรุงเทพฯ) ชนะ พงศธรรม อสัมภินพงศ์ (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-0 ศุภศิษฏ์ จันทร์ไพบูลย์กิจ (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน กิจชานน มีสวัสดิ์ (กรุงเทพฯ) ภาคภูมิ เกิดแสงสุริยงค์ (ยะลา) ชนะ ยูกิ ฮิรากะ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-0 พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) ชนะ ตฤณ ปฐมศักดิ์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-2 ธนิสร ทองดี (กรุงเทพฯ) ชนะ ธีร์รัชชัย เรือนแก้ว (กรุงเทพฯ) 5-3, 4-1 ปิยังกูร ฉัตรมาศ (ชลบุรี) ชนะ รัชชานนท์ บัณฑิตเวชกร (ปทุมธานี) 4-0, 4-2 จูคิก คาร์โล (โครเอเชีย) ชนะผ่าน กันตพัฒน์ ลิ้ม (สมุทรสาคร) ปริญ อินทรพรหม (กรุงเทพฯ) ชนะ ณัธกฤศกัญม์ แสงอินทร์ (กรุงเทพฯ) 4-2, 4-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว ภัสรี พระไซร์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ณธนันธินี กองกาญจนาทิพย์ (กรุงเทพฯ) 4-0, 4-1 มือวาง 3 ปารมี ทัดแก้ว (ยะลา) ชนะ ปุลินิตา พนาเศรษฐเนตร (สุพรรณบุรี) 4-0, 4-1 ภัทราพร อรชุนะกะ (กรุงเทพฯ) ชนะ มิกุ มัสสุโมโต้ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1 ณัฐรดา ผลเจริญ (กรุงเทพฯ) ชนะ พัทธนันท์ ทรัพยวณิช (นนทบุรี) 4-0, 4-0 มือวาง 4 ยิ่งลักษณ์ เจริญรักษ์ธนกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ชิญญาดา วิทูประพัทธ์ (เพชรบุรี) 5-3, 4-2 อันนา ซาโต้ (กรุงเทพฯ) ชนะ กชพร วิริโยฬาร (ชลบุรี) 4-1, 4-1 มือวาง 2 พิชญาภัค ศรีมุกข์ (สมุทรสาคร) ชนะ จัสมิน่า คือร์ชไตเนอร์ (กรุงเทพฯ) 4-1, 4-1
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชนัต วรชาครียนันท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ กฤตธนโชติ กองกาญจนาทิพย์ (กำแพงเพชร) 6-0, 6-0 โอตะ เคนโกะ (ญี่ปุ่น) ชนะ พชร ปุณณะเขตร์ (นนทบุรี) 6-0, 6-1 ชินตะ ซาโต้ (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน มากิโน่ ทากาฮิโร่ (ญี่ปุ่น) ชยพล แสงอรุณ (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน พิชญ์ ชุติม์วัฒน์เสถียร (กรุงเทพฯ) อัครัช วัชรานานันท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ พรวิเสฐษ์ พึ่งพร (สมุทรสาคร) 6-2, 6-0 ณชพล ณัฐประเสริฐ (กรุงเทพฯ) ชนะ อภิมุข อภิวัฒน์ชัชวาล (กรุงเทพฯ) 6-3, 7-6(3) ปราณบิดร บัวอินทร์ (ปทุมธานี) ชนะ กฤติน ไศลแก้ว (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-0 ภาธรรม เหล่าสกุลพร (กรุงเทพฯ) ชนะ บารมี ฐานะวโรธร (กรุงเทพฯ) 6-4, 6-4 กฤษฏ์ พรศิริกุล (นนทบุรี) ชนะ ภูวิศ วิริยเวชกุล (นนทบุรี) 6-4, 6-3 กฤติธี ศิวบวรวัฒนา (ขอนแก่น) ชนะ ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร (ชลบุรี) 7-5, 7-6(3) มาริอุส คือร์ชไตเนอร์ (กรุงเทพฯ) ชนะ กฤติธี ไศลแก้ว (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-0 วริศ ศิลาอาสน์ (ชลบุรี) ชนะ ณฐกร ธีรากิจ (กรุงเทพฯ) 4-6, 6-0, 10-2 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ธนกฤต แสงอรุณ (กรุงเทพฯ) ชนะ ธนภัทร พึ่งเผ่าพันธุ์ (นครปฐม) 6-1, 6-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว มิรา ฟาน (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน รวินท์นิภา บัณฑิตเวชกร (ปทุมธานี) ซาร่า จูคิก (โครเอเชีย) ชนะ พิมพ์พิชชา คงวัน (นนทบุรี) 6-4, 6-4 พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) ชนะ นภัทร นิ่มวชิระสุนทร (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-1 วิรินทร์ รื่นถวิล (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ศิริภัทร งามสง่า (กรุงเทพฯ) 6-3, 6-3
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี นรภัทร วิริโยฬาร (ชลบุรี) ชนะผ่าน เจตน์ เตชะเจริญวิกุล (กรุงเทพฯ) รวิชา มยุระสกุณ (กรุงเทพฯ) ชนะ ธีธัช ธีรากิจ (นนทบุรี) 6-2, 6-0
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โชติวัฒน์ แน่นอุดร (กรุงเทพฯ) ชนะ ประเสริฐชัย นาคพเจริญทรัพย์ (ราชบุรี) 6-2, 6-2 เลิศศิลป์ โศภิษฐ์ธรรมกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ชนานพ วรรณทิพยาภรณ์ (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-1
โปรแกรมการแข่งขันในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รอบสอง และรอบก่อนรองชนะเลิศ

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT