ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT–ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 3

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT–ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 3

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT–ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 3
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่สนามเทนนิสสนามกีฬากลาง จังหวัดชุมพร โดยมีผลการแข่งขันทั้งหมดดังนี้ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันรอบแรก
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) ชนะ รดาภัค ขืนรัมย์ (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 ธีนิดา ถวิลการ (พังงา) ชนะ ชญานิน แก้วเกาะสะบ้า (ยะลา) 4-0, 4-1 พัทธนันทร์ ก้อนเพชร (สงขลา) ชนะ ชัญญาพัชญ์ ดิษฐวิชัย (ยะลา) 4-2, 5-3 มือวาง 2 ธมลพรรณ ก้อนเพชร (สงขลา) ชนะ ชุติกาญจน์ วัชรวิวรรธน์ (ยะลา) 4-0, 4-0 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) ชนะ ภวณฐ เตชะภัทรกุล (สงขลา) 4-0, 4-0 วาเลนติน กูดิมอฟ (ภูเก็ต) ชนะ ธนัท ครุอำโพธ์ (สงขลา) 4-0, 4-1 กาญจน์นเรศ ครูศากยวงศ์ (ชุมพร) ชนะ พลาตัน กูดิมอฟ (ภูเก็ต) 4-1, 4-1 มือวาง 2 ชินชวกร หงษ์หิรัญเรือง (ชุมพร) ชนะ อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) 4-1, 4-1
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) ชนะ อันดา รัตนวรรณ (พังงา) 4-1, 4-0 วารีทิพย์ ทิพย์วารีรมย์ (พัทลุง) ชนะ ณัฐหทัย อินทร์ทรัพย์ (สุราษฎร์ธานี) 4-1, 0-4, 13-11 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ธันยกานต์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) ชนะ ณธิดา คู่พงศกร (ภูเก็ต) 5-4(3), 4-1 ธนพร ดิษฐวิชัย (ยะลา) ชนะ เอลลี่ ชาว (ฮ่องกง) 4-0, 4-2 / ประเภทชายเดี่ยว วรภพ ธรรมวิสุทธิ์ (กระบี่) ชนะ จิตบุณย์ กาญจนพฤฒิพงศ์ (พระนครศรีอยุธยา) 4-1, 4-0
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิง สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) ชนะ นิลลี ลักซ์มัวร์ (ประจวบคีรีขันธ์) 4-0, 4-0 วิชญาดา พรหมจันทร์ (ยะลา) ชนะ โจซีลินน์ แคสันเทียะ (ภูเก็ต) 4-0, 4-0 / ประเภทชายเดี่ยว สิรวัช ไชยพิทักษ์ (ภูเก็ต) ชนะ พิชญุตม์ หงษ์ทอง (ประจวบคีรีขันธ์) 4-1, 1-4, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 4 ชวิน ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) ชนะ ปาณัท จตุรพิรีย์ (นครปฐม) 4-2, 4-1 เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ พัทธดนย์ ไลอ้อน (ชุมพร) 4-2, 4-2 ปภังกร บุญฤทธิ์ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ฐากาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ (นนทบุรี) 4-0, 4-1 ออร์สัน ลูคัส (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ กิตติกาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ (นนทบุรี) 4-2, 4-2
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ศิรภัสสร โชครังสฤษฎ์ (ยะลา) 6-1,6-1 ปพิชญา อิสโร (สงขลา) ชนะ อิลซาเวต้า กูดิโมว่า (รัสเซีย) 7-5, 6-4 วรนิษฐา สุขแก้ว (พัทลุง) ชนะ พฤกษารัฐ แก้วสกุล (ภูเก็ต) 6-4, 6-2 ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 2 เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ (กรุงเทพฯ) 4-6, 7-5, 10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐพนช์ เถามณี (นครศรีธรรมราช) ชนะ ณภัทร ถาวรวณิชย์ (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-0 พีรวิชญ์ หงส์ทอง (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ติณณ์ นิลสดใส (ชุมพร) 6-0, 6-0 ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) ชนะ ภูธฤต สฤษดิสุข (พังงา) 6-1, 6-2 มือวาง 2 วชิรวิทย์ สิงหการ (ภูเก็ต) ชนะ สิชญ์ นิลสดใส (ชุมพร) 6-0, 6-1
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ พาริช เศวตวาณิช (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-1 ศุภรักษ์ สุวรรณรักษ์ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ชนาธร เนาวกูล (กรุงเทพฯ) 6-0, 6-3 ณัฐกิตติ์ ธีรโชติจิรานนท์ (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ รัญชน์ธีระ ถวิลการ (พังงา) 6-0, 6-0
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว ณภัทร ตั้งมั่น (กรุงเทพฯ) ชนะ กรวินท์ เดชะปัญญา (ประจวบคีรีขันธ์) 6-2, 6-0 บุญญฤทธิ์ คงไพสันต์ (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ชนาธิป เนาวกูล (กรุงเทพฯ) 6-1, 6-0 วิธวินท์ สิงหการ (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 2 สกลวรรธน์ ไตรสัตยา (ชุมพร) 6-2, 6-2

ในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว สุรพิชญา คล้อยดี (เพชรบุรี) ชนะ มือวาง 1 ทักษญา ตันนิติกุล (สงขลา) 4-2, 4-2 มือวาง 4 พลอยเพชร ด้วงเขียว (สงขลา) ชนะ วารีทิพย์ ทิพย์วารีรมย์ (พัทลุง) 4-1, 4-0 มือวาง 3 ณัชชา ดำรงเชื้อ (ภูเก็ต) ชนะ ธันยกานต์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) 4-0, 4-1 มือวาง 2 ธัญพิชชา เพชรประสิทธิ์ (กระบี่) ชนะ ธนพร ดิษฐวิชัย (ยะลา) 4-1, 4-2 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ศุรธีร์ ลูกจันทร์ (สงขลา) 4-0, 4-0 มือวาง 3 ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ อัคคพล ทิมสวัสดิ์ (สุราษฎร์ธานี) 5-3, 4-1 วรภพ ธรรมวิสุทธิ์ (กระบี่) ชนะ มือวาง 4 วรทย์ จตุรพิรีย์ (นครปฐม) 5-4(3), 4-1 มือวาง 2 ธนภูมิ ศรีสว่าง (สงขลา) ชนะ อรรถพจน์ ลิ่มศิลา (ชุมพร) 4-1, 4-0
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เมธินี ทองเสนอ (ภูเก็ต) ชนะ สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) 4-1, 4-1 มือวาง 4 ธฤตา หงส์หยก (ภูเก็ต) ชนะ ธนิสรา จงควินิต (สุราษฎร์ธานี) 4-1, 5-4(5) มือวาง 3 เพชรแท้ จันทร์ชูวณิชกุล (ภูเก็ต) ชนะ วิชญาดา พรหมจันทร์ (ยะลา) 4-0, 4-2 มือวาง 2 ณปภัช เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) ชนะ วรรณิกา เพ็งประไพ (พัทลุง) 4-0, 4-1 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) ชนะ สิรวัช ไชยพิทักษ์ (ภูเก็ต) 4-1, 4-0 เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ มือวาง 4 ชวิน ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) 5-3, 4-2 มือวาง 3 แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) ชนะ ปภังกร บุญฤทธิ์ (สุราษฎร์ธานี) 4-0, 4-0 มือวาง 2 เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ ออร์สัน ลูคัส (ประจวบคีรีขันธ์) 4-1, 4-0
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ทินภัทร เทียนธวัช (กระบี่) ชนะ วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ (สุราษฎร์ธานี) 6-4, 3-6, 10-5(ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 3 ปรมะ ศัสตุระ (กรุงเทพฯ) ชนะ ศุภรักษ์ สุวรรณรักษ์ (สุราษฎร์ธานี) 6-4, 7-5 มือวาง 4 พชร สุขเลี่ยน (ภูเก็ต) ชนะ ณัฐกิตติ์ ธีรโชติจิรานนท์ (ประจวบคีรีขันธ์) 6-3, 6-4 มือวาง 2 สกาย ถาวรไชยโสภณ (กรุงเทพฯ) ชนะ ปรินทร์ เศวตวาณิช (กรุงเทพฯ) 6-3, 6-4
สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 จะเริ่มแข่งขันเวลา 08.00 น.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT