ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคเหนือ” ครั้งที่ 3

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคเหนือ” ครั้งที่ 3

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่สนามเทนนิสสมโภช ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลการแข่งขัน ในรอบแรกดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว นาวิด ดำลี (เชียงราย) ชนะผ่าน ปิยะวัฒน์ มั่งคล้าย (พิจิตร), พัทธเศรษฐ์ เทียนตระกูล (เชียงใหม่) ชนะ วันกล้า นิสัยกล้า (เชียงใหม่) 4-0, 4-1 มือวาง 2 พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ ชนะ พีรวิชญ์ ศรีพิณเพราะ (ลำปาง) 4-0, 4-1
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว ชวกร ภิรมย์กิจ (ลำปาง) ชนะ โพธิวัฒน์ เชอร์แลน (ตาก) 4-1, 5-4(5) อนันตา ม้าทอง (ภูเก็ต) ชนะ ภารัณ กล้าเดินดง (พิจิตร) 4-2, 4-2 / ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 อารีรัตน์ เดชเพชร (สมุทรสาคร) ชนะ อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) 5-3, 4-0 โมเรลเลส ริแอนนา (กำแพงเพชร) ชนะ เบนลินด้า เอนจิ (พิจิตร) 4-1, 4-1 นภัสภรณ์ สุเมรุไหว (เชียงใหม่) ชนะ กานต์ธีรา ลิมปิวรรณ (เชียงใหม่) 4-1, 4-2, มือวาง 2 ทิพย์ธารา ปัญญาภาพ (ลำปาง) ชนะ เขมิกา เรืองปาน (เชียงใหม่) 5-3, (ขอยอมแพ้ เนื่องจากเจ็บข้อมือขวา)
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว ณฤณัฐ ภัททิยางกูล (ตาก) ชนะ กฤช เดชมี (ลำปาง) 4-2, 4-0 มือวาง 3 ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี (กรุงเทพฯ) ชนะ ฐปน พิชัยพรหม (ลำปาง) 4-0, 4-0 กรวิชญ์ โตจำเริญ (ตาก) ชนะ กฤตธนกร โคจรโรจน์ (ลำปาง) 4-0, 5-3 วรปรัชญ์ ศรีน้อย (พิจิตร) ชนะ โยธาการ โสตถิถาวร (พิษณุโลก) 4-0, 4-0 รัตนกร ธรรมสอน (เชียงราย) ชนะ มือวาง 4 ณฐกร สอนประสม (ลำพูน) 4-0, 4-0 กมลภพ โสภา (ลำปาง) ชนะผ่าน ปิยสุวรรณ มั่งคล้าย (พิจิตร) / ประเภทหญิงเดี่ยว พรปวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) ชนะ สุพิชญา จันทร์ศรี (เชียงใหม่) 4-0, 4-1 นทพร ขัติยะ (เชียงราย) ชนะ ไอริส แมน (ลำปาง) 4-1, 5-4 (2) มือวาง2 โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ กวิสรา อรุณเลิศพิทักษ์ (เชียงใหม่) 4-1, 5-3
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอวี ดำลี (เชียงราย) ชนะ สรสิช เติมขจรกิจ (ลำปาง) 6-3, 6-2 ลิอู จียวน (จีน) ชนะ ชิติพัทธ์ หอมตระกูล (เชียงใหม่) 6-1, 6-0 มิคาเอล เฮาก์ (เชียงใหม่) ชนะ ปัณณวิชญ์ ภคบวร (ลำพูน) 6-2, 6-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว มัชฌิม มาลยาภรณ์ (พิษณุโลก) ชนะ ชนิดาภา อภิวงค์งาม (เชียงใหม่) 4-6, 7-5, 10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ,นันท์นภัส ลำธารทอง (นนทบุรี) ชนะ พิมพ์ลภัส ลิม (กรุงเทพฯ) 6-3, 5-7, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก)
นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว ชโนทัย ขวัญกิจพณิชย์ (ตาก) ชนะผ่าน ยศพล ศรีสุข(พิจิตร) นิธาน เชื้อสุวรรณ (น่าน) ชนะ ณัฐพงศ์ สมพฤกษ์ (เชียงใหม่) 6-4, 6-3 ปารมี จันทรวิทุร (ลำปาง) ชนะ สิรวิชญ์ คตชาคร(ลำปาง) 6-2, 6-1 ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) ชนะ วิทวินท์ อุปริพุทธิพงศ์ (กรุงเทพฯ) 6-1, 2-6, 10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก)
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว วุฒิกร เรืองปาน (เชียงใหม่) ชนะ ธรรทัต ธรรมธร ( ตาก) 6-0, 6-0 ทองเกษม สุดหอม (เชียงใหม่) ชนะ อธิป โปติ(นนทบุรี) 6-3, 6-2 ศุภกฤต เจริญศิลป์ (กำแพงเพชร) ชนะ พชรชาติ พรมแก้วงาม (ลำปาง) 6-2, 6-3 / ประเภทหญิงเดี่ยว เนติภรณ์ จองแก (ลำพูน) ชนะ ชัญญา สอนประสม(ลำพูน) 7-5, 5-7, 10-6(ซุปเปอร์ไทเบรก) กัญญาดา พรหมวิชัย( เชียงใหม่) ชนะผ่าน ปรามิตา จันทสมิต (พิจิตร)

ผลการแข่งขันรอบสองรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี(กรุงเทพฯ) ชนะ รอวี ดำลี (เชียงราย) 6-0, 6-2 ลิอู จียวน (จีน) ชนะ พีรวัชร สุขใจ (ชลบุรี) 6-4, 2-6, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) เรวัตน์ ปารีศรี (พิษณุโลก) ชนะ นิธิภูมิ ยิ้วศรีคล (เชียงใหม่) 7-5, 6-1, วิชชากร รื่นใจชน (นนทบุรี) ชนะ ภูริวัฒ นาฏกระสูตร (เชียงใหม่) 4-6, 6-3, 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ศิลา ศิลาอ่อน (กรุงเทพฯ) ชนะ กฤษณพัทธ์ พลเมืองดี (เชียงราย) 6-4, 6-2 มือวาง 3 พาร์ จันทรโคลิกา (กรุงเทพฯ) ชนะ โมราเลส เกริค (กำแพงเพชร) 6-1, 6-0 มิคาเอล เฮาก์(เชียงใหม่) ชนะ ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี) 6-4, 6-4 มือวาง 2 ปภิกุญช์ ไทยวัฒนานนท์ (เชียงใหม่) ชนะ วงศกร วรรณารักษ์ (ลำพูน) 6-1, 6-3

ผลการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ริว โกฏิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ณฤณัฐ ภัททิยางกูล (ลำปาง) 4-0, 4-1 มือวาง 3 ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี (กรุงเทพฯ) ชนะ กรวิชญ์ โตจำเริญ (ตาก) 4-1, 4-0 รัตนกร ธรรมสอน (เชียงราย) ชนะ วรปรัชญ์ ศรีน้อย (พิจิตร) 4-0, 2-4, 10-2 มือวาง 2 พีรวิชช์ ด่านบุญเรือง (เชียงราย) ชนะ กมลภพ โสภา (ลำปาง) 4-0, 4-0
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐณิชา มูลทา (ชลบุรี) ชนะ มัชฌิม มาลยาภรณ์ (พิษณุโลก) 6-0, 6-0 มือวาง 4 นวภร หุยะพันธ์ (เชียงใหม่) ชนะ ณัฐณิชา คตชาคร (ลำปาง) 6-0, 6-1 ณพัฐธิกา ราศรี (อุบลราชธานี) ชนะ มือวาง3 ณัฏฐ์วารี เชื้อสุวรรณ( น่าน) 6-0, 6-0 นันท์นภัส ลำธารทอง (นนทบุรี) ชนะ มือวาง 2 พิมพ์มาดา ลิม (กรุงเทพฯ) 6-1,6-2
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 รชตะ ธรรมเจริญสถิต ( กรุงเทพฯ) ชนะ ชโนทัย ขวัญกิจพณิชย์ (ตาก) 6-0, 6-0 มือวาง 4 ช๊อปเปอร์ ลาวรี่ (เชียงใหม่) ชนะ นิธาน เชื้อสุวรรณ ( น่าน) 6-3, 6-2 มือวาง 3 ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์ (เชียงราย) ชนะ ปารมี จันทรวิทุร (ลำปาง) 6-1, 6-0 ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) ชนะผ่าน มือวาง 2 ชนุตร์ ชูหาญ (เชียงใหม่)/ ประเภทหญิงเดี่ยว รสิตา กูลหนองแดง (ปทุมธานี) ชนะ อมลรดา ภคบวร (ลำพูน) 6-0, 6-2 แม็คเคนซี คิมเบอลี (ฟิลิปปินส์) ชนะ ประภาวรินทร์ ตารุสา(ลำปาง) 6-2, 6-2
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว วุฒิกร เรืองปาน (เชียงใหม่) ชนะ มือวาง 1 กรวิชญ์ แสงจันทร์ (เพชรบูรณ์) 3-6, 6-2, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 3 ปองธรรม พันตารักษ์ (แม่ฮ่องสอน) ชนะ ทองเกษม สุดหอม (เชียงใหม่) 6-1, 5-7, 10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก) ศุภกฤต เจริญศิลป์ (กำแพงเพชร) ชนะ มือวาง 4 จอห์นนาธาน ฮอร์ลิเดร์ (เชียงราย) 6-2, 6-4 พชร ใจน้อย(ตาก) ชนะ กิตติธรา สุขอร่าม (เชียงใหม่) 6-0, 6-2
ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เทพญาดา เทพพา (พิษณุโลก ) ชนะ เนติภรณ์ จองแก(ลำพูน)ุ 6-1, 6-1 มือวาง 4 ศุภวรรณ ศรีภัทรพัฒน์ (เชียงใหม่) ชนะ แม็คเคนซี แอชลี่ (ฟิลิปปินส์) 6-4, 6-1 มือวาง 3 ฌัชชา กล่อมกมล (สุโขทัย) ชนะ ศิรดา ศรีสุขวัฒนานันท์ (เชียงใหม่) 6-3, 6-1 มือวาง 2 ณัฎฐนิช คงสุจริต (พิษณุโลก) ชนะ กัญญาดา พรหมวิชัย(เชียงใหม่) 6-1, 6-2

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT