ปิดศึกเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2

Written by LTAT Admin

ปิดศึกเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2

ปิดศึกเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ประจำปี 2563 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี วันที่ 13 ก.ค. 63 เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย ผลการแข่งขันทั้งหมดมีดังนี้ ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน อโนมา เพิ่มพิพัฒน์ (นครสวรรค์), แอนนา ทานินากะ (ญี่ปุ่น) ชนะ มือวาง 2 ยูซูน่า ทานินากะ (ญี่ปุ่น) 4-2,2-4,11-9(ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 เดนิส เขียวรักษา (ชลบุรี) ชนะ ขุน หวั่งหลี (กรุงเทพฯ) 5-3,4-2, มือวาง 2 ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ อภิวัฐ เครือวัลย์ (ชลบุรี) 4-1,4-0รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ปวีณอร นวลศรี (ปทุมธานี) ชนะ ณวรรญา ณภาสวรรณ (ปทุมธานี) 5-3,5-3, มือวาง 2 อันนา ซาโต้ อันนา (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 ยูริ โอกูชิ (ญี่ปุ่น) 4-5(7),4-2,15-13 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธรรม์ พันธราธร (ปทุมธานี) ชนะ มือวาง 4 วิธวินท์ สุวรรณมณี(กรุงเทพฯ) 4-2,4-2, มือวาง 2 ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ มือวาง 3 พศิน สินฉลอง (กรุงเทพฯ) 4-2,5-4(2)รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ มิรา ฟาน (กรุงเทพฯ) 4-0,4-0, มือวาง 4 จิณห์นิภา ตราชูวณิช (เพชรบุรี) ชนะ มือวาง 2 พิชญาภัค ศรีมุกข์ (สมุทรสาคร) 4-1,4-2 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 คุณานันท์ พันธราธร (ปทุมธานี) ชนะ มือวาง 3 ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) 4-2,4-2, มือวาง 4 เจตพัฒน์ ศรีระวีวงศา (กรุงเทพฯ) ชนะ กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) 4-2,5-3รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ มือวาง 4 กัญจน์ชญา จูงวัฒนา (กรุงเทพฯ) 6-2,6-2, มือวาง 2 มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กรุงเทพฯ) ชนะ พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) 6-1,6-3 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ไรเนอร์ เซสสเต็ก (ออสเตียน) ชนะ มือวาง 4 เดเนียล เขียวรักษา (ชลบุรี) 4-6,6-4,10-4(ซุปเปอร์ไทเบรก), มือวาง 3 ภพธรรม ศรีวงษ์ (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 2 นิธิวัต สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) 6-3,6-3รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ตปณีย์ บุญวัฒน์ (นนทบุรี) ชนะ วราภรณ์ เมืองโพธิ์ (สุพรรณบุรี) 6-0,6-0, ไทร่า ลิธิบี (กรุงเทพฯ) ชนะ พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ (สมุปราการ) 6-1,6-2 / ประเภทชายเดี่ยว จ้าว แวนสเคาวิค (นนทบุรี) ชนะ อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ (ปทุมธานี) 7-5,6-3, กฤติน แอบเอี่ยม (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 3 สกาย ถาวรไชยโสภณ (กรุงเทพฯ) 6-4,6-1รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 4 พนัชกร สวนอาษา (นครสวรรค์) ชนะ มือวาง 1 ปารณัท ลำเจียกเทศ (กรุงเทพฯ) 6-2,6-2, มือวาง 3 เมลิสสา เซ (กรุงเทพฯ) ชนะ บุษดี ลัลน์ลลิต (ปทุมธานี) 6-4,6-2 /ประเภทชายเดี่ยว แม็กซิมัส โจนส์ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 1 ธาม โรจนสุนทร (กรุงเทพฯ) 6-3,6-2, มือวาง 3 สิรวิชญ์ สุดเนตร (อำนาจเจริญ) ชนะ มือวาง 2 เดเมี่ยน คาร์ดด๊อก (ชลบุรี) 6-3,6-2ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ แอนนา ทานินากะ (ญี่ปุ่น) 4-1,4-1 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 2 ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 1 เดนิส เขียวรักษา (ชลบุรี) 4-0,4-1รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ปวีณอร นวลศรี (ปทุมธานี) ชนะ มือวาง 2 อันนา ซาโต้ (กรุงเทพฯ) 4-1,4-0 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 2 ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ มือวาง 1 ธรรม์ พันธราธร (ปทุมธานี) 4-2,1-4,10-6(ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 จิณห์นิภา ตราชูวณิช (เพชรบุรี) 4-2,5-4(2) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 4 เจตพัฒน์ ศรีระวีวงศา (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 1 คุณานันท์ พันธราธร (ปทุมธานี) 4-2,5-4(2)รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 2 มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 1 กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (พระนครศรีอยุธยา) 6-2,6-1 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 3 ภพธรรม ศรีวงษ์ (ชลบุรี) ชนะ มือวาง 1 ไรเนอร์ เซสสเต็ก (ออสเตียน) 4-6,6-4,6-1รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว ไทร่า ลิธิบี (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 1 ตปณีย์ บุญวัฒน์ (นนทบุรี)6-4,6-7(4),6-2 / ประเภทชายเดี่ยว กฤติน แอบเอี่ยม (กรุงเทพฯ) ชนะ จ้าว แวนสเคาวิค (นนทบุรี) 6-3,6-1รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 3 เมลิสสา เซ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 4 พนัชกร สวนอาษา (นครสวรรค์) 7-6(2),6-1 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 5 แม็กซิมัส โจนส์ (กรุงเทพฯ) ชนะ มือวาง 3 สิรวิชญ์ สุดเนตร (อำนาจเจริญ) 2-6,6-3,6-2

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT