ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคอีสาน” ครั้งที่ 2

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคอีสาน” ครั้งที่ 2

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคอีสาน” ครั้งที่ 2การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่สนามค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผลการแข่งขันทั้งหมดดังนี้ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ศิระ ศรีอ่อน (อุดรธานี) 4-0,4-1, ณปราธ ละไล (กทม) ชนะ เสฏฐวุฒิ เปาวนา (อุดรธานี) 4-0, 5-3, ศิวกร ฉวยกระโทก (นครราชสีมา) ชนะ ยองเจ ทองรุ่ง (กทม) 4-0, 5-3, ธรรมะ โคศิริ (กทม) ชนะ อนันดา นวลตา (มุกดาหาร) 4-1, 4-5 (4), 10-2 (ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) ชนะ คาร์โลจูคิซ (โครเอเชีย) 4-1, 4-1ปุญณพัฒน์ ธาระเวช (กทม) ชนะ กฤติพงศ์ หาสุข (บุรีรัมย์) 4-0,4-1, ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (สมุทรปราการ) ชนะ ประพัชสพงศ์ ผายพิมาย (นครราชสีมา) 4-0,4-0, แพทริคแค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (นครราชสีมา) ชนะ ปริญ อินทรพรหม (กทม) 4-2,4-1,รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว ทัดพงษ์ กมลปัญญากร (บุรีรัมย์) ชนะ คีน เทโอ (มาเลเซีย) 6-2,6-1,ศิวัช สมทรัพย์ (ขอนแก่น) ชนะ ฐิติพันธ์ เลิศกมลสิน (สมุทรสาคร) 7-6 (3), 2-6, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก)รวิพล ขวัญจันทร์ (กทม) ชนะ วิธวิทย์ กิตติธีระนนทร์ (กทม) 6-2, 6-3, ธีรินทร์ ประเสริฐสินธนา (กทม) ชนะ คณิน ริสุขุมาล (กทม) 6-3, 4-6, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว พงศธร ขันติกิจ (อำนาจเจริญ) ชนะ ธีร์ สุธนะเสรีพร (กทม) 6-0, 6-1ภควัต สมสนิท (ปทุมธานี) ชนะ ชนาธร เนาวกูล (กทม) 6-2, 6-2, จักรกฤษณ์ บุญเจริญ (นครราชสีมา) ชนะ ศุภวิชญ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) 6-2, 6-3, ปภิณวิช อนันตะเศรษฐกูล (นครราชสีมา) ชนะ ทินภัทร เทียนธวัช (กระบี่) 6-7 (6), 6-3, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว ธนกฤต หล้าพรหม (กทม) ชนะ มือวาง 1 ภัทรพงศ์ ทองแท้วรเศรษฐ์ (นครราชสีมา) 6-1, 6-1, กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์ (กทม) ชนะ ณภัทร ตั้งมั่น (กทม) 6-2, 6-1, ปัณณธร สุกสด (กทม) ชนะ ศุภวิชญ์ แผ่นเงิน (นนทบุรี) 7-6 (5), 6-1, จิตรภาณุ กาญจนพฤฒิพงศ์ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ วิมาน สวงขันธ์ 6-1, 6-1ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เธียรธารา เปลื้องกลาง (นครราชสีมา) ชนะ รินะ ฮิกาชิ (กทม) 2-4, 4-1, 10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก), ปัณณรดา ธาระเวช (กทม) ชนะ ธมลวรรณ โพธิ์จันทร์ (ขอนแก่น) 4-1, 4-0 / ประเภทชายเดี่ยว ณัทกร ศิลปรัตน์ (สุพรรณบุรี) ชนะ ธนดล เอี่ยมประเสริฐ (ชลบุรี) 5-3, 4-1, พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (ปทุมธานี) ชนะ ธนกร ไชยลังการ (พระนครศรีอยยุธยา) 4-0, 4-2รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ อรนิชา ธาดาตั้งสกุล (ชลบุรี) 4-1, 1-4, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก), มือวาง 2 กวินธิดา ชุ่มชิด (นครราชสีมา) ชนะ ภัทรินทร์ กางทอง (สกลนคร) 4-2, 4-2, / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ณปราธ ละไล (กทม) 4-1, 3-5, 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก), ธรรมะ โคศิริ (กทม) ชนะ มือวาง 4 ศิวกร ฉวยกระโทก (นครราชสีมา) 3-5, 5-4(6), 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ชฎามาส ไตรตระกูลสินธุ์ (นครราชสีมา) ชนะ ปุลินิตา พนาเศรษฐเนตร (สุพรรณบุรี) 4-0,4-1, มือวาง 2 อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (ปทุมธานี) ชนะ พิรยา ทรัพย์พันแสน (ปทุมธานี) 4-2, 0-4, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 4 ปุญณพัฒน์ ธาระเวช (กทม) ชนะ มือวาง 1 ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) 1-4, 4-2, 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก) มือวาง 2 แพทริคแค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (นครราชสีมา) ชนะ มือวาง 3 ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (สมุทรปราการ) 4-2, 5-3รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) ชนะ กัญญาณัฐ บุญมาตย์ (สมุทรปราการ) 6-1, 6-0, มือวาง 3 ธัญพิชชา สมสนิท (ปทุมธานี) ชนะ ซาร่า จูคิซ (โครเอเชีย) 6-0, 6-1รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว อัจฉราพร วรรณโพธิ์ (อำนาจเจริญ) ชนะ มือวาง 1 จุฬาพัชร สาธุธรรม (กทม) 6-0,6-0, มือวาง 2 ปวรดา ไทเมืองพล (ขอนแก่น) ชนะ ปวรภา ไทเมืองพล (ขอนแก่น) 6-3, 6-4ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว ปัณณรดา ธาระเวช (กทม) ชนะ มือวาง 1 เธียรธารา เปลื้องกลาง (นครราชสีมา) 4-1, 3-5, 10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (ปทุมธานี) ชนะ ณัทกร ศิลปรัตน์ (สุพรรณบุรี) 4-2, 1-4, 10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT