ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 2

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 2

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคใต้” ครั้งที่ 2การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผลการแข่งขันทั้งหมด ดังนี้ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 พลอยเพชร ด้วงเขียว (สงขลา) ชนะ ธีนิดา ถวิลการ (พังงา) 4-0,4-0 , มือวาง 2 กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) ชนะ ธมลพรรณ ก้อนเพชร (สงขลา) 5-4(6),4-1 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) ชนะ อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) 4-0,4-1 , ชินชวกร หงส์หิรัญเรือง (ชุมพร) มือวาง 2 ชนะ ณภัทร ธนโสภณพิทักษ์ (นครศรีธรรมราช) 4-0,4-0รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ทักษญา ตันนิติกุล (สงขลา) ชนะ ธนพร ดิษฐวิชัย (ยะลา) มือวาง 3 4-2,2-4,10-8(ซุปเปอร์ไทเบรก) , มือวาง 2 ณัชชา ดำรงเชื้อ (ภูเก็ต) ชนะ ณภัทร อนุตรเศรษฐ (นครศรีธรรมราช) 4-1,4-2/ ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธนภูมิ ศรีสว่าง (สงขลา) ชนะ มือวาง 3 พัชรพล หลีกุล (สงขลา) 1-4,4-1,10-6(ซุปเปอร์ไทเบรก) , มือวาง 1 อิงพล อินนุพัฒน์ (ยะลา) ชนะ มือวาง 4 ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) 4-2,4-2รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เมธินี ทองเสนอ (ภูเก็ต) ชนะ ธฤตา หงษ์หยก (ภูเก็ต) 4-0,4-0 , มือวาง 2 ณปภัช เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) ชนะ มือวาง 3 ปารมี ทัดแก้ว (ยะลา) 4-0,4-1 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) ชนะ มือวาง 3 อริยพล หลีกุล (สงขลา) 3-5,4-1,10-8(ซุปเปอร์ไทเบรก) , เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 4 ชวิน ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) 1-4,4-1,10-4(ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 นภัสกร สมิตไมตรี (สงขลา) ชนะ มือวาง 4 วรนิษฐา สุขแก้ว (พัทลุง), รวน จาง (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 2 โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) 6-0,6-0 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 3 วชิรวิทย์ สิงหการ (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 1 พาริช เศวตวาณิช (กรุงเทพ) 7-6(5),6-4 , มือวาง 2 ณัฐพนช์ เถามณี (นครศรีธรรมราช) ชนะ มือวาง 4 อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล (พัทลุง) 6-4,2-6,10-6(ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ มือวาง 1 แพรวา จงจิตร (สงขลา) 6-1,6-2 , ศุภนิด นพฤทธิ์ (พังงา) ชนะ มือวาง 2 วันใส กสิกรรมไพบูลย์ (ยะลา) 6-3,6-4 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 เมษา สุราวุธ (สงขลา) ชนะ มือวาง 3 มาซซิโม เซมินาโตเร (ภูเก็ต) 6-3,6-0 , มือวาง 2 ปรมะ ศัสตุระ (กรุงเทพฯ) ชนะ ปรินทร์ เศวตวาณิช (กรุงเทพฯ) 6-3,6-4รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ภัทรวดี อธิษฐ์โภคิน (กระบี่) ชนะ ธัญรดา โทธรัตน์ (ภูเก็ต) 6-1,6-1 , มือวาง 2 กัญญธมล ยอดสนิท (นครศรีธรรมราช) ชนะ ชัชนรี บุญกลาง (นครศรีธรรมราช) 6-2,7-6(2) / ประเภทชายเดี่ยว พฤกษ หังสพฤกษ์ (สงขลา) ชนะ มือวาง 1 ณภัสภพ สุวรรณา (นครศรีธรรมราช) 6-2,6-0 , อนพัช มีนบุญเลิศ (สงขลา) ชนะ มือวาง 1 สกลวรรธน์ ไตรสัตยา (ชุมพร) 6-0,6-1ในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 พลอยเพชร ด้วงเขียว (สงขลา) ชนะ มือวาง 2 กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) 4-0,4-0 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) ชนะ มือวาง 2 ชินชวกร หงส์หิรัญเรือง (ชุมพร) 4-1,4-1รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 2 ณัชชา ดำรงเชื้อ (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 1 ทักษญา ตันนิติกุล (สงขลา) 5-3,2-4,11-9(ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธนภูมิ ศรีสว่าง (สงขลา) ชนะ มือวาง 2 อิงพล อินนุพัฒน์ (ยะลา) 4-2,4-2รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เมธินี ทองเสนอ (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 2 ณปภัช เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) 4-2,3-5,10-2(ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว เบญจามินธ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 1 กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) 5-3,4-0รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว รวน จาง (ภูเก็ต) ชนะ มือวาง 1 นภัสกร สมิตไมตรี (สงขลา) 6-1,6-4 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 2 ณัฐพนช์ เภามณี (นครศรีธรรมราช) ชนะ มือวาง 3 วชิรวิทย์ สิงหการ (ภูเก็ต) 6-1,7-6(1)รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ศุภนิด นพฤทธิ์ (พังงา) 7-6(4),6-7(6),6-3 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 เมษา สุราวุธ (สงขลา) ชนะ มือวาง 2 ปรมะ ศัสตุระ (กรุงเทพฯ) 6-4,6-1รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 2 กัญญธมล ยอดสนิท (นครศรีธรรมราช) ชนะ มือวาง 1 ภัทรวดี อธิษฐ์โภคิน (กระบี่) 6-3 (ขอยอมแพ้ เนื่องจากหายใจไม่ทัน) / ประเภทชายเดี่ยว อนพัช มีนบุญเลิศ (สงขลา) ชนะ พฤกษ หังสพฤกษ์ (สงขลา) 4-6,7-5,7-5

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT