ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 2

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 2

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคกลาง” ครั้งที่ 2การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นวันที่สองของการแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขันดังนี้รอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว แอนนา ทานินากะ (ญี่ปุ่น) ชนะ พัชรญดา รังษี (ระยอง) 4-0,4-1รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ปวีณอร นวลศรี (ปทุมธานี) ชนะ พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร (กรุงเทพฯ) 4-0,4-2, ณวรรญา ณภาสวรรณ (ปทุมธานี) ชนะ นภัสวรรณ วัชระมงคล (กรุงเทพฯ) 4-1,4-0, ยูริ โอกูชิ (ญี่ปุ่น) ชนะ จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล (นครศรีธรรมราช) 4-1,4-2, อันนา ซาโต้ อันนา (กรุงเทพฯ) ชนะ ภัทรานิษฐ์ รัตนากรพันธุ์ (ปทุมธานี) 4-1,4-2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ ณัฐรดา ผลเจริญ (กรุงเทพฯ) 4-0,4-0, มิรา ฟาน (กรุงเทพฯ) ชนะ กชพร วิริโยฬาร (ชลบุรี) 4-1,4-1, จิณห์นิภา ตราชูวณิช (เพชรบุรี) ชนะ สิริน พงศ์ทองเมือง (กรุงเทพฯ) 4-2,1-4,10-2(ซุปเปอร์ไทเบรก), พิชญาภัค ศรีมุกข์ (สมุทรสาคร) ชนะ ภัทรวดี ชนะวงศ์ (พระนครศรีอยุธยา) 4-0,4-1การแข่งขันรอบที่ 2รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธรรม์ พันธราธร (ปทุมธานี) ชนะ กมลภพ อินทิแสน (นนทบุรี) 4-0,4-0, นำพล พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) ชนะ ทาบาตะ โกโนสุกี้ (กรุงเทพฯ) 4-0,4-1, วิธวินท์ สุวรรณมณี(กรุงเทพฯ) ชนะ วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพฯ) 4-0,4-0, จิรภัทร พัฒนธีระเดช (กรุงเทพฯ) ชนะ ธรรมลักษณ์ โกวิทวัฒนชัย (ชลบุรี) 2-4,4-1,10-4(ซุปเปอร์ไทเบรก), อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ (ชลบุรี) ชนะ พาทิศ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพฯ) 4-1,4-2, พศิน สินฉลอง (กรุงเทพฯ) ชนะ อภิวิชญ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง (กรุงเทพฯ) 4-0,4-0, ฉางเล่อ ซุน (ชลบุรี) ชนะ จันทภาส โกมลพิสุทธิ์ (กรุงเทพฯ) 4-0,4-1, ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ศิรวายุ มูลวงษ์ (นนทบุรี) 4-0,4-0รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ไรเนอร์ เซสสเต็ก (ออสเตียน) ชนะ กฤติธี ศิวบวรวัฒนา (ขอนแก่น) 4-2,4-0, เคนโกะ โอตะ (ญี่ปุ่น) ชนะ อคิน อินจันทึก (กรุงเทพฯ) 4-0,4-0, เดเนียล เขียวรักษา (ชลบุรี) ชนะ ฮารุโตะ อิโต้ (ญี่ปุ่น) 4-2,4-0, เทียมตะวัน วรรณการโสภณ (นนทบุรี) ชนะ บารมี ฐานะวโรธร (กรุงเทพฯ) 4-0,2-4,10-2(ซุปเปอร์ไทเบรก), ชินตะ ซาโต้ (ญี่ปุ่น) ชนะ ทากาฮิโร่ ทากิโน่ (ญี่ปุ่น) 4-0,4-0, ภพธรรม ศรีวงษ์ (ชลบุรี) ชนะ ญาณิน จุฬางกูร (กรุงเทพฯ) 4-1,4-0รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ (ปทุมธานี) ชนะ มือวาง 1 นฤบดี บุญวัฒน์ (นนทบุรี) 5-3,4-1, อิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ (ราชบุรี) ชนะ ศุภวิณ พัฒนธีระเดช (กรุงเทพฯ) 4-0,4-0, ภคิน ทองบุญเจริญ (กรุงเทพฯ) ชนะ พีรณัฐ ศรีระวีวงศา (กรุงเทพฯ) 4-2,5-4(2), จ้าว แวนสเคาวิค (นนทบุรี) ชนะ กรวิชญ์ สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) 4-1,4-0, ณภัทร ฮวดเจริญ (นนทบุรี) ชนะ วินิทร เหล่าเขตกิจ (กรุงเทพฯ) 1-4,4-2,10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก), สกาย ถาวรไชยโสภณ (กรุงเทพฯ) ชนะ เพิ่ม ธรารักษ์ (กรุงเทพฯ) 4-5(6),5-4(4), 10-5(ซุปเปอร์ไทเบรก), กฤติน แอบเอี่ยม (กรุงเทพฯ) ชนะ ภูมิพัฒน์ สุขโข (กรุงเทพฯ) 5-4(5),5-3, อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ พชร สุขเลี่ยน (ภูเก็ต) 4-2,3-5,10-8(ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธาม โรจนสุนทร (กรุงเทพฯ) ชนะ โชติวัฒน์ แน่นอุดร (กรุงเทพฯ) 5-3,4-0, กิตติธัช จำปาศร (กรุงเทพฯ) ชนะ นรภัทร วิริโยฬาร (ชลบุรี) 5-4(3),4-1, ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย (ภูเก็ต) ชนะ เศรษฐวุฒิ สินภิบาล (กรุงเทพฯ) 4-0,4-1, แม็กซิมัส โจนส์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนา (ชุมพร) 4-2,4-1, กานต์ดนัย แก้วงาม (กรุงเทพฯ) ชนะ ณัฐพงศ์ มะโน (ปทุมธานี) 4-0,4-1, สิรวิชญ์ สุดเนตร (อำนาจเจริญ) ชนะ ชญานนท์ ทิมสุเรส (สมุทรปราการ) 4-0,4-0, ชยนนท์ รอดน้อย ชนะผ่าน ศิวณัฎฐ์ อุ้ยตยะกุล (พัทลุง) , เดเมี่ยน คาร์ดด๊อก (ชลบุรี) ชนะ นนธ์ทนัต คัมภิราบุตร (นครราชสีมา) 4-2,5-3การแข่งขันรอบที่ 3รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว คุณานันท์ พันธราธร (ปทุมธานี) ชนะ สรวิชญ์ ลิ้มวัฒนยิ่งยง (กรุงเทพฯ) 4-1,4-0, ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) ชนะ รัชชานนท์ บัณฑิตเวชกร (ปทุมธานี) 4-2,4-0, แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) ชนะ กำพุฒ วีรวิชญ์ (กรุงเทพฯ) 4-1,4-2, เจตพัฒน์ ศรีระวีวงศา (กรุงเทพฯ) ชนะ พนธกร ณัฐเมทีนี (สมุทรสาคร) 4-1,4-0, กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะ ปิยังกูร ฉัตรมาศ (ชลบุรี) 4-0,4-2, นราธิป เรืองศรี (ปทุมธานี) ชนะ เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) 4-1,3-5,11-9(ซุปเปอร์ไทเบรก), วรเมธ บุญพึ่ง (สุรินทร์) ชนะ วรพรรธน์ พิสุธิกูล (กรุงเทพฯ) 4-0,5-3, พชร ทวีกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ นิเช ซัน (ไต้หวัน) 4-2,4-1สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน ในวันที่ 13 ก.ค. 63 เริ่มเวลา 08.00 น.เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และเวลา 11.00 น. เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT