ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคเหนือ” ครั้งที่ 2

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคเหนือ” ครั้งที่ 2

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคเหนือ” ครั้งที่ 2การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่สนามเทนนิสสนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลการแข่งขันทั้งหมดดังนี้ในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 2 พาขวัญ ศรีหิรัญ (ลำปาง) ชนะผ่าน มกรา ตันติมังกร (พิษณุโลก) / ประเภทชายเดี่ยว กันตธาวิน วรทินไชย (กทม) ชนะ วันกล้า นิสัยกล้า (เชียงใหม่) 4-0,4-0, พัทธเศรษฐ์ เทียนตระกูล (เชียงใหม่) ชนะ มือวาง 2 นาวิด ดำลี (เชียงราย) 4-0,4-2 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ทิพย์ธารา ปัญญาภาพ (ลำปาง) ชนะ มือวางอันดับสอง นภัสภรณ์ สุเมรุไหว (เชียงใหม่) 4-2,4-1, อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) ชนะ กานต์ธีรา ลิมปิวรรณ (เชียงใหม่) 4-0, 4-0 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 กฤศวัฒน์ จันทร์ต๊ะแก้ว (พิษณุโลก) ชนะ อนันตา ม้าทอง 5-3,4-0, มือวาง 2 พรภวิษย์ พลเมืองดี (เชียงราย) ชนะ พิระภัทร พิระภาค (อุตรดิตถ์) 4-1,4-5(3),10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ปทิตตา สิงห์ทอง (นนทบุรี) ชนะ ไอริส แมน (ลำปาง) 5-3, 4-0, กวิสรา อรุณเลิศพิทักษ์ (เชียงใหม่) ชนะ นทพร ขัติยะ (เชียงราย) 4-2, 4-2 / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ริว โกฏิกุล (กทม) ชนะ รัตนกร ธรรมสอน (เชียงราย) 4-0, 4-2, มือวาง 2 พีรวิชช์ ด่านบุญเรือง (เชียงราย) ชนะ ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี (กทม) 2-4,4-2,11-9(ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ (กทม) ชนะ นวภร หุยะพันธ์ (เชียงใหม่) 7-5, 6-3, ภัคชัญญา ขันติสิทธิ์ (เชียงใหม่) ชนะ นันท์นภัส ลำธารทอง (นนทบุรี) 0-6, 6-3, 10-6, (ซุปเปอร์ไทเบรก), / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ พาร์ จันทรโคลิกา (กทม) 7-5, 6-1, ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี (กทม) ชนะ มือวาง 2 ปภิกุญช์ ไทยวัฒนานนท์ (เชียงใหม่) 7-5, 6-2รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ศานตมล รังสิพราหมณกุล(กทม) ชนะ ประภาวรินทร์ ตารุสา (ลำปาง) 6-2, 6-1, มือวาง 2 กมรวรรณ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะสุดารัตน์ สุทธะ (เชียงราย) 6-0, 6-0, / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 รชตะ ธรรมเจริญสถิต (กทม) ชนะ ช๊อปเปอร์ ลาวรี่ (เชียงใหม่) 6-0, 6-0, ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์ (เชียงราย) ชนะ มือวาง 2 ชนุตร์ ชูหาญ (เชียงใหม่) 0-6, 6-3, 10-6 (ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เทพญาดา เทพพา (พิษณุโลก) ชนะ วรวลัญช์ หวังสันติธรรม (เชียงใหม่) 6-3, 6-4, ฌัชชา กล่อมกมล (สุโขทัย) ชนะ มือวาง 2 วิภาพร กลิ่นขำ (พิษณุโลก) 1-6, 6-4, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว ปองธรรม พันตารักาษ์ (แม่ฮ่องสอน) ชนะ มือวาง 1 กรวิชญ์ แสงจันทร์ (เพชรบูรณ์) 6-2, 3-6, 11-9 (ซุปเปอร์ไทเบรก) , พชร ใจน้อย (ตาก) ชนะ มือวาง 2 วีรวัฒน์ ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) 6-3, 6-1 ในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะ มือวาง 2 พาขวัญ ศรีหิรัญ (ลำปาง) 4-1, 4-0 / ประเภทชายเดี่ยว พัทธเศรษฐ์ เทียนตระกูล (เชียงใหม่) ชนะ กันตธาวิน วรทินไชย (กทม) 4-2, 4-0รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 2 อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) ชนะ มือวาง 1 ทิพย์ธารา ปัญญาภาพ (ลำปาง) 4-1, 4-2,/ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 2 พรภวิษย์ พลเมืองดี (เชียงราย) ชนะ มือวาง 1 กฤศวัฒน์ จันทร์ต๊ะแก้ว (พิษณุโลก) 1-4, 4-2, 10-5 (ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 ปทิตตา สิงห์ทอง (นนทบุรี) ชนะ กวิสรา อรุณเลิศพิทักษ์ (เชียงใหม่) 0-4, 4-1, 10-3 (ซุปเปอร์ไทเบรก) / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ริว โกฏิกุล (กทม) ชนะ มือวาง 2 พีรวิชช์ ด่านบุญเรือง (เชียงราย) 4-1, 4-0รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เมสสิยพร ตันจันทร์พงศ์ (กทม) ชนะ ภัคชัญญา ขันติสิทธิ์ (เชียงใหม่) 6-0, 6-1/ ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี (กทม) 6-0, 6-1 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 2 กมรวรรณ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะ มือวาง 1 ศานตมล รังสิพราหมณกุล(กทม) 6-0, 6-1, / ประเภทชายเดี่ยว มือวาง 1 รชตะ ธรรมเจริญสถิต (กทม) ชนะ ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์ (เชียงราย) 6-4,6-1รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว มือวาง 1 เทพญาดา เทพพา (พิษณุโลก) ชนะ ฌัชชา กล่อมกมล (สุโขทัย) 6-1,6-0 / ประเภทชายเดี่ยว พชร ใจน้อย (ตาก) ชนะ ปองธรรม พันตารักษ์ (แม่ฮ่องสอน) 7-6(4),6-2

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT