สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกดวลเทนนิส 4 ภาคการแข่งขันเทนนิสได้กลับมาอีกครั้ง (ภาคใต้)

Written by LTAT Admin

สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกดวลเทนนิส 4 ภาคการแข่งขันเทนนิสได้กลับมาอีกครั้ง
– ภาคใต้ –

สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกดวลเทนนิส 4 ภาคการแข่งขันเทนนิสได้กลับมาอีกครั้ง หลังจากได้รับการผ่อนคลายจาก ศบค. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันวันแรกภายใต้ การปฏิบัติตามคู่มือมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต – 19 (ด้านการจัดแข่งขัน) โดยภาคใต้ จัดการแข่งขัน ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 63 มีผลการแข่งขันดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ (ชุมพร) ชนะ ปณชัย เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) 4-2,4-1/ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบแรก ธีนิดา ถวิลการ (พังงา) ชนะ ชญานิน แก้วเกาะสะบ้า (ยะลา) 4-0,4-0, ธมลพรรณ ก้อนเพชร (สงขลา) ชนะ พัทธนันทร์ ก้อนเพชร (สงขลา) 4-2,4-0, กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) มือวาง 2 ชนะ ชัญญาพัชญ์ ดิษฐวิชัย (ยะลา) 4-1,4-0รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก รัญญพัชร์ หนูทอง (สงขลา) ชนะ อันดา รัตนวรรณ (พังงา) 4-1,1-4,10-7(ซุปเปอร์ไทเบรก), ธนพร ดิษฐวิชัย (ยะลา) มือวาง 3 ชนะ วารีทิพย์ ทิพย์วารีรมย์ (พัทลุง) 4-1,4-1, ธันยกานต์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) ชนะ วรรณรดา วงศ์ดาว (ภูเก็ต) 4-2,4-1, ณภัทร อนุตรเศรษฐ (นครศรีธรรมราช) ชนะ กันยกร หนูหวาน (พัทลุง) 5-4(9),5-4(7), ณัฐหทัย อินทร์ทรัพย์ (สุราษฎร์ธานี) มือวาง 4ชนะ กนกพิชญา หลักเมือง (พัทลุง) 4-0,4-1, กฤตยา มหาพานิช (นครศรีธรรมราช) ชนะ ปุณญิศา บุรินทราภิบาล (พัทลุง) 5-3,5-4(5)/ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบแรก สิงหา พรหมจินดา (พังงา) ชนะ ศุรธีร์ ลูกจันทร์ (สงขลา) 4-0,4-0, ดณุชเดช เพ็ญจันทร์ (นครศรีธรรมราช) ชนะ ณฐพร ผลอ่อน (นครศรีธรรมราช) 4-2,1-4,10-7(ซุปเปอร์ไทเบรก), พุทธคุณ รุ่งมงคลนาม (ภูเก็ต) ชนะ ณฐกร ผลอ่อน (นครศรีธรรมราช) 4-1,4-2รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ธนิสรา จงควินิต (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ปทิตตา อภิชิตสิทธิกุล (ภูเก็ต) 4-0,4-2, เพชรแท้ จันทร์ชูวณิชกุล (ภูเก็ต) มือวาง 4 ชนะ สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) 5-3,4-1, ธฤตา หงส์หยก (ภูเก็ต) ชนะ โจซีลินน์ แคสันเทียะ (ภูเก็ต) 4-0,4-0, วิชญาดา พรหมจันทร์ (ยะลา) ชนะ ณัฐลียา ชาลินสกี้ (ภูเก็ต) 4-2,4-2, วรรณิกา เพ็งประไพ (พัทลุง) ชนะ ปุณิกา อภิชิตสิทธิกุล (ภูเก็ต) 4-1,4-2/ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก สิงห์ศิลป์ อนุตรเศรษฐ (นครศรีธรรมราช) ชนะผ่าน ธชาติ ชุมนุมมณี (ยโสธร), ภาคภูมิ เกิดแสงสุริยงค์ (ยะลา) ชนะ ปภังกร บุญฤทธิ์ (สุราษฎร์ธานี) 4-0,4-0รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก มังกร พรหมจินดา (พัทลุง) ชนะ กัลย์ปณชัย กญชรินทร์(นครศรีธรรมราช) 6-2,6-1, ติณณ์ นิลสดใส (ชุมพร) ชนะ สิชญ์ นิลสดใส (ชุมพร) 7-6(4),7-6(5), ติณติณ ยุร์ช (ภูเก็ต) ชนะ สิรวิชญ์ นันทรัตน์ (สงขลา) 6-1,6-1/ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก รัตนากร เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ ศิรภัสสร โชครังสฤษฎ์ (ยะลา) 6-3,6-0 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ จอมขวัญ เวทยไวกูณฐ์ (ภูเก็ต) 6-2,3-6,(10-3), ศุภนิด นพฤทธิ์ (พังงา) ชนะ ธัญยมน จันวัฒนะ (สงขลา) 6-1,6-0/ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก ศุภรักษ์ สุวรรณรักษ์ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ รัญชน์ธีระ ถวิลการ (พังงา) 6-0,6-0รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ธัญรดา โทธรัตน์ (ภูเก็ต) ชนะ นภสร พิสุทธิ์พิทยากุล (สงขลา) 6-1,6-0/ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบแรก ณภัสภพ สุวรรณา (นครศรีธรรมราช) มือวาง 1 ชนะพฐกิต จินดาเพชร (นครศรีธรรมราช) 6-4,6-2, พฤกษ หังสพฤกษ์ (สงขลา) ชนะ เดนนิส แวนเซทเทิล (ภูเก็ต)6-3,6-0, อนพัช มีนบุญเลิศ (สงขลา) ชนะ วิธวินท์ สิงหการ (ภูเก็ต) 6-1,6-0

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT