สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกดวลเทนนิส 4 ภาคการแข่งขันเทนนิสได้กลับมาอีกครั้ง (ภาคอีสาน)

Written by LTAT Admin

สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกดวลเทนนิส 4 ภาคการแข่งขันเทนนิสได้กลับมาอีกครั้ง
– ภาคอีสาน –

สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกดวลเทนนิส 4 ภาคการแข่งขันเทนนิสได้กลับมาอีกครั้ง หลังจากได้รับการผ่อนคลายจาก ศบค. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับผู้จัดการแข่งขันทั้ง 4 ภาค จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค โดยในวันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันวันแรก ภายใต้การปฏิบัติตามคู่มือมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต – 19 (ด้านการจัดแข่งขัน) ภาคอีสาน จัดการแข่งขันที่สนามเทนนิสค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีผลการแข่งขันดังนี้ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบแรก ณัทกร ศิลปรัตน์ (สุพรรณบุรี) ชนะ ธนกฤต โภคสวัสดิ์ (มุกดาหาร) 4-0, 4-0, พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (ปทุมธานี) ชนะ ฌาน เลาอมรพาณิชย์ (กทม) 2-4, 4-0,10-7(ซุปเปอร์ไทเบรก)ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบแรก ศิระ ศรีอ่อน (อุดรธานี) ชนะ จิตบุณย์ กาญจนพฤฒิพงศ์ (พระนครศรีอยุธยา) 4-2,5-3, ณปราธ ละไล (กทม) ชนะ ณัฐนนท์ สุทธิประภา (ขอนแก่น) 4-0,4-0, ยองเจทองรุ่ง (กทม) ชนะ ณัฐฏ์ โภควรรณวิทย์ (สุพรรณบุรี) 4-1,4-0, ธรรมะ โคศิริ (กทม) ชนะ วรทย์ จตุรพิรีย์ (นครปฐม) 5-3, 4-1ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก คาร์โล จูคิซ (โครเอเชีย) ชนะ กิรติกรณ์ อยู่ยังเกตุ (สุพรรณบุรี) 4-0,4-0, ปุญณพัฒน์ ธาระเวช (กทม) ชนะ ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (นครราชสีมา) 2-4,4-0,10-6(ซุปเปอร์ไทเบรก) กฤติพงศ์ หาสุข (บุรีรัมย์) ชนะ ธนกฤต โพธิ์จันทร์ (ขอนแก่น) 4-0,4-1, ประพัชสพงศ์ ผายพิมาย (นครราชสีมา) ชนะ ปาณัท จตุรพิรีย์ (นครปฐม) 1-4,4-2,10-6(ซุปเปอร์ไทเบรก), ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (สมุทรปราการ) ชนะ สุทธิรักษ์ สายเชื้อ (อุดรธานี) 4-2,5-3, ปริญ อินทรพรหม (กทม) ชนะ ศิวกร แว่นมงคล (นครราชสีมา) 5-4(5), 4-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก ชฎามาส ไตรตระกูลสินธุ์ (นครราชสีมา) ชนะ ไปรยา หิรัญชูพงศ์ (กทม) 4-1,4-1, ปุลินิตา พนาเศรษฐเนตร (สุพรรณบุรี) ชนะ กนกพร เหลาคม (สุรินทร์) 4-1,4-0, พิชญาภา สุธนะเสรีพร (กทม) ชนะ พิรยา ทรัพย์พันแสน (ปทุมธานี) 4-2,4-0, อิสรีย์ สธนเสาวภาคย์ (ปทุมธานี) ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ (กทม) 4-2,4-2ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก พรชนก โทนุสินธิ์ (มุกดาหาร) ชนะ ณัฐพิรินทร์ ผายพิมาย (นครราชสีมา) 6-4, 4-6,10-7(ซุปเปอร์ไทเบรก), กัญญาณัฐ บุญมาตย์ (สมุทรปราการ) ชนะ วชิรญา เติมรัชตพงศา (สุพรรณบุรี) 6-2,6-3, ซาร่า จูคิซ (โครเอเชีย) ชนะ ภัทรารวีย์ ปัญจศิลป (อุดรธานี) 6-2, 6-2, / ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก คีน เทโอ (มาเลเซีย) ชนะ กวีกุล ธาดาตั้งสกุล (ชลบุรี) 6-1,6-1, ศิวัช สมทรัพย์ (ขอนแก่น) ชนะ ณชพล ณัฐประเสริฐ (กทม) 6-3,6-3, คณิน ริสุขุมาล (นครราชสีมา) ชนะ ณภัทร ถาวรวณิชย์ (กทม) 6-1,6-1ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบแรก ธนกฤต หล้าพรหม (กทม) ชนะ พลกฤษฎิ์ แซ่อึ้ง (ขอนแก่น) 6-1, 2-1, (ขอยอมแพ้ ปวดต้นขาขวา), กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์ (กทม) ชนะ อิทธิกร รัตนมงคล (นครราชสีมา) 3-6,6-2,10-4(ซุปเปอร์ไทเบรก), ณภัทร ตั้งมั่น (กทม) ชนะ ชนาธิป เนาวกูล (กทม) 6-0, 6-0 ปัณณธร สุกสด (กทม) ชนะ ฉัตรฐิติ บุญประคอง (นนทบุรี) 6-4,6-4, ศุภวิชญ์ แผ่นเงิน (นนทบุรี) ชนะ พศวีร์ พาสน์เศรษฐี (พระนครศรีอยุธยา) 6-0,6-2, วิมาน สวงขันธ์ (อุดรธานี) ชนะ สายชล พูลเพิ่ม (สมุทรปราการ) 6-1,6-0​สำหรับการแข่งขันในวันที่ 2 (12 ก.ค.63) จะเริ่มแข่งขันเวลา 08.00 น.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT