สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกดวลเทนนิส 4 ภาคการแข่งขันเทนนิสได้กลับมาอีกครั้ง (ภาคกลาง)

Written by LTAT Admin

สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกดวลเทนนิส 4 ภาคการแข่งขันเทนนิสได้กลับมาอีกครั้ง
– ภาคกลาง –

สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกดวลเทนนิส 4 ภาคการแข่งขันเทนนิสได้กลับมาอีกครั้ง หลังจากได้รับการผ่อนคลายจาก ศบค. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับผู้จัดการแข่งขันทั้ง 4 ภาค จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค โดยในวันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันวันแรก ภายใต้การปฏิบัติตามคู่มือมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต – 19 (ด้านการจัดแข่งขัน) ซึ่งภาคกลาง จัดการแข่งขันที่ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ผลการแข่งขันมีดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก จิรภัทร พัฒนธีระเดช (กรุงเทพฯ) ชนะ พศวีร์ คงวัน (นนทบุรี) 4-1,4-0, พาทิศ เลิศสินธพานนท์ (กรุงเทพฯ) ชนะ เรียว นากาซาว่า (ญี่ปุ่น) 4-2,4-2, อภิวิชญ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง (กรุงเทพฯ) ชนะ ปีย์ จิรวณิชย์เจริญ 4-1,4-2รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก ธีร์รัชชัย เรือนแก้ว (กรุงเทพฯ) ชนะ เตชิต ล้ำประเสริฐ (กรุงเทพฯ) 4-1,4-0, กิจชานน มีสวัสดิ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ณัฐภูมิ โภคสวัสดิ์ (นนทบุรี) 4-1,4-1 / รอบสอง คุณานันท์ พันธราธร (ปทุมธานี) ชนะ เทปไปอิ ทาคายาซูอิ (ญี่ปุ่น) 4-0,4-0, สรวิชญ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง (กรุงเทพฯ) ชนะ พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) 4-2,4-1, นราธิป เรืองศรี (ปทุมธานี) ชนะ วรโชติ ศรีวัฒนาวานิช (กรุงเทพฯ) 4-1,4-0, รัชชานนท์ บัณฑิตเวชกร (ปทุมธานี) ชนะ วัชนะจำนงค์ ศุภวิชญ์ (กรุงเทพฯ) 4-0,4-2, เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ เคนโตะ ทามามูย่า (ญี่ปุ่น) 4-0,4-2, ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ทาคิโยชิ ไอยาม่า (ญี่ปุ่น) 4-0,4-0, วรเมธ บุญพึ่ง (สุรินทร์) ชนะ เปรม จิรวณิขย์เจริญ (นนทบุรี) 4-0,4-0, วรพรรธน์ พิสุธิกูล (กรุงเทพฯ) ชนะ ธีร์รัชชัย เรือนแก้ว (กรุงเทพฯ) 4-2,4-2, แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) ชนะ กิตติกาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ (นนทบุรี) 4-0,4-0, กำพุฒ วีรวิชญ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ศุภศิษฏ์ จันทร์ไพบูลย์กิจ (กรุงเทพฯ) 4-0,4-0, พนธกร ณัฐเมทีนี (สมุทรสาคร) ชนะ ยศวีร์ เวชสถล (กรุงเทพฯ) 4-0,4-1, เจตพัฒน์ ศรีระวีวงศา (กรุงเทพฯ) ชนะ กิจชานน มีสวัสดิ์ (กรุงเทพฯ) 4-0,4-1, ปิยังกูร ฉัตรมาศ (ชลบุรี) ชนะ ธนทัตศิวบวรวัฒนา (กาฬสินธุ์) 4-2,4-1, พชร ทวีกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ศรีกิตติกาญจน์ ฐากาญจน์ (นนทบุรี) 4-0,4-0, นิเช ซัน (ไต้หวัน) ชนะ ศรีพสิษฐ์ ประพันธ์ (ชลบุรี) 4-2,4-1รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก กฤติธี ศิวบวรวัฒนา (ขอนแก่น) ชนะ กฤษฏ์ พรศิริกุล (นนทบุรี) 4-2,4-0, อคิน อินจันทึก (กรุงเทพฯ) ชนะ พชร ปุณณะเขตร์ (นนทบุรี) 4-2,4-0, เคนโกะ โอตะ (ญี่ปุ่น) ชนะ ปราณบิดร บัวอินทร์ (ปทุมธานี) 4-0,5-3, ฮารุโตะ อิโต้ (ญี่ปุ่น) ชนะ กิตติวินท์ พักตร์เจียม (พระนครศรีอยุธยา) 4-0,5-3, ภณคดชศร ราศรี (ยโสธร) ชนะ โมโตตากะ มิบู (ญี่ปุ่น) 4-0,4-0, ญาณิน จุฬางกูร (กรุงเทพฯ) ชนะ วทัญญู บางจั่น (ปทุมธานี) 4-1,1-4,10-0 (ซุปเปอร์ไทเบรก), บารมี ฐานะวโรธร (กรุงเทพฯ) ชนะ วิชชากร รื่นใจชน (นนทบุรี) 4-1,4-1รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก ภูมิพัฒน์ สุขโข (กรุงเทพฯ) ชนะ ณัฐกิตติ์ ธีรโชติจิรานนท์ (ประจวบคีรีขันธ์) 4-1,4-0, อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ (ปทุมธานี) ชนะ วิทวินท์ อุปริพุทธิพงศ์ (กรุงเทพฯ)4-2,1-4.10-7 (ซุปเปอร์ไทเบรก), อิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ (ราชบุรี) ชนะ ภวัต ปุณณะเขตร์ (นนทบุรี) 5-4(5),5-4(3),กรวิชญ์ สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะ ภาศกร พรพนม (กาฬสินธุ์) 4-0,4-1, จ้าว แวนสเคาวิค (นนทบุรี) ชนะ มาริอุส คือร์ชไตเนอร์ (กรุงเทพฯ) 3-5,4-2,10-4 (ซุปเปอร์ไทเบรก), ณภัทร ฮวดเจริญ (นนทบุรี) ชนะ เจตน์ เตชะเจริญวิกุล (กรุงเทพฯ) 4-1,4-0, วินิทร เหล่าเขตกิจ (กรุงเทพฯ) ชนะ อดิศักดิ์ ศรีชัยศักดิ์ (กรุงเทพฯ) 4-1,4-0, เพิ่ม ธรารักษ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ เอกิโตะ อิชิกูโระ (ญี่ปุ่น) 4-0,4-0, พชร สุขเลี่ยน (ภูเก็ต) ชนะ อัฑฒ์ชิระ บุญชื่น (อยุธยา) 4-0,4-0, กฤติน แอบเอี่ยม (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน ทราน เฮา(เวียดนาม) , พีรณัฐ ศรีระวีวงศา (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน ตรอง ไฮน (เวียดนาม) , ศุภวิณ พัฒนธีระเดช (กรุงเทพฯ) ชนะผ่าน สุรกานต์ แซ่เจิ้น(กรุงเทพฯ)โปรแกรมการแข่งขัน ในวันที่ 12 ก.ค. 63 เริ่มเวลา 08.00 น.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT