สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกดวลเทนนิส 4 ภาคการแข่งขันเทนนิสได้กลับมาอีกครั้ง (ภาคเหนือ)

Written by LTAT Admin

สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกดวลเทนนิส 4 ภาคการแข่งขันเทนนิสได้กลับมาอีกครั้ง
– ภาคเหนือ –

สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ระเบิดศึกดวลเทนนิส 4 ภาคการแข่งขันเทนนิสได้กลับมาอีกครั้ง หลังจากได้รับการผ่อนคลายจาก ศบค. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันวันแรก ภายใต้การปฏิบัติตามคู่มือมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต – 19 (ด้านการจัดแข่งขัน) โดยภาคเหนือ จัดที่สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา มีผลการแข่งขันดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก อนันตา ม้าทอง (ภูเก็ต) ชนะ ภีมร์พศ ภคิณณิชนันทน์ (ลำปาง) 4-0,5-3, พิระภัทร พิระภาค (อุตรดิตถ์) ชนะ ชวกร ภิรมย์กิจ (ลำปาง) 4-0,4-1, พรภวิษย์ พลเมืองดี (เชียงราย) มือวางอันดับสอง รอบแรกได้บาย รอบสอง ชนะ กันตธาดา วรทินไชย (กทม) ซึ่งได้บายรอบแรกเหมือนกัน 4-1, 4-0รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก ภูเบศ วรนุตารักษา (กทม) ชนะ กมลภพ โสภา (ลำปาง) 4-1,5-3, ณฐกร สอนประสม (ลำพูน) ชนะ โยธาการ โสตถิถาวร (พิษณุโลก) 4-1,4-0, รัตนกร ธรรมสอน (เชียงราย) ชนะ กฤช เดชมี (ลำปาง) 4-1,4-1, ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี (กทม) ชนะ กฤตธนกร โคจรโรจน์ (ลำปาง) 4-1, 4-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก ไอริส แมน (ลำปาง) ชนะ สุพิชญา จันทร์ศรี (เชียงใหม่) 4-1, 4-0, กวิสรา อรุณเลิศพิทักษ์ (เชียงใหม่) ชนะ พรปวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) 4-1, 2-4,10-7(ซุปเปอร์ไทเบรก)รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก รอวี ดำลี (เชียงราย) ชนะ ปัณณวิชญ์ ภคบวร (ลำพูน) 6-1, 6-1, นิธิภูมิ ยิ้วศรีคล (เชียงใหม่) ชนะ หลิว จียวน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) 6-3,6-1, สรสิช เติมขจรกิจ (ลำปาง) ชนะ กฤษณพัทธ์ พลเมืองดี (เชียงราย) 6-1,6-2 / ในรอบสอง ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) มือเต็ง 1 ชนะ ธีรเมธ ชัยสงคราม (ลำพูน) 6-0,6-0, พาร์ จันทรโคลิกา (กทม) มือวางอันดับ 3 ชนะ วงศกร วรรณารักษ์ (ลำปาง) 6-3,6-1, / ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก นวภร หุยะพันธ์ (เชียงใหม่) ชนะ ณัฐณิชา คตชาคร (ลำปาง) 6-3,6-1 , ภัคชัญญา ขันติสิทธิ์ (เชียงใหม่) ชนะ ณัฏฐ์วารี เชื้อสุวรรณ (น่าน) 6-2,6-0 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก ณัฐพงศ์ สมพฤกษ์ (เชียงใหม่) ชนะ สิรวิชญ์ คตชาคร (ลำปาง) 6-2,6-1, ปฤณยวัฒน์ ทุนอินทร์ (ลำพูน) ชนะ สุวรรณภูมิ จันทนะ (ลำปาง) 6-0,6-1, ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) ชนะ ปารมี จันทรวิทุร (ลำปาง) 6-2,6-2, นิธาน เชื้อสุวรรณ (น่าน) ชนะ ปิยดนัย รัศมิทัต (ลำปาง) 6-4,6-3รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก วุฒิกร เรืองปาน(เชียงใหม่) ชนะ พชรชาติ พรมแก้วงาม (ลำปาง) 6-2,6-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก วิภาพร กลิ่นขำ (พิษณุโลก) มือวางอันดับ 2 ชนะ ศิรดา ศรีสุขวัฒนานันท์ (เชียงใหม่) 6-1,6-1

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT