การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ

Written by LTAT Admin

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาและผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นวาระ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันราชการ ณ ฝ่ายกีฬาอาชีพและมวย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. และกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการกีฬาอาชีพดังกล่าว ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 ณ ชั้น 24 และ ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.https://www.sat.or.th/2020/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80-16/

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT