สมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศได้เข้าร่วมประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะในการป้องกันโรคโควิด-19

Written by LTAT Admin

นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, นายพชรพล คำสมาน อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนเทนนิสทีมชาติไทย, นายธนเพชร ฉันทะ และ นางสาวอัญชิสา ฉันทะ นักเทนนิสทีมชาติไทย ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะ ที่ได้เดินทางไปติดตามการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟปัญญา รามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ได้กล่าวว่า “จากมาตรการผ่อนปรน 6 สถานประกอบกิจการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. หนึ่งในนั้น คือ ด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งเจ้าของกิจการสนามกีฬาทั้งกอล์ฟและเทนนิสต้องมีการกำหนดทางเข้า – ออกที่ชัดเจน ให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รวมทั้งไม่ควรมีการจัดการแข่งขัน มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการด้วยการสังเกตและสอบถามอาการ หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องหยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที”“นอกจากนี้ ให้จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ และจำกัดจำนวนผู้รับบริการในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป ให้สามารถเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้อย่างน้อย 1 – 2 เมตร ใช้ระบบนัดจองคิวเข้าใช้บริการ และควบคุมระยะเวลาใช้บริการ ที่สำคัญ ควรทำความสะอาดสถานที่ ส่วนห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เช่น คลับเฮาส์ ห้องล็อกเกอร์ นั้น ควรจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน หรือมีการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถกรองแบคทีเรียและไวรัสได้ และให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ และจุดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต้องปฏิบัติตามมาตรการของร้านอาหารด้วย” นายแพทย์สราวุฒิ กล่าวรองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า “พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขณะปฏิบัติงานให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หลังจากสัมผัสพื้นผิวต่างๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ในส่วนของผู้รับบริการควรติดต่อจองเวลาในการก่อนใช้บริการ และลงทะเบียนกรอกประวัติทุกครั้ง ขณะใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ไม่ควรจับกลุ่มพูดคุยกันเป็นเวลานานๆ และหากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการ”ทั้งนี้ นายธนเพชร ฉันทะ ได้ให้ข้อมูลกับนายแพทย์สราวุฒิ ว่าการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ขณะใช้บริการหรือการลงซ้อมเทนนิสนั้นมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องระบบการหายใจ ทำให้ซ้อมได้น้อยมีการเหนื่อยง่ายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเกรงว่าจะมีปัญหาต่อสุขภาพนายไทยทนุ วรรณสุข ได้ให้ข้อมูลกับนายแพทย์สราวุฒิ ว่าการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนด ไม่เป็นปัญหากับสนามเทนนิสและผู้ใช้บริการ ยกเว้นในเรื่องของการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการ ประกอบกับกรมอนามัยก็ได้เคยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายโดยสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าว่าอาจจะมีผลต่อสุขภาพของผู้ออกกำลังกายได้ ซึ่งนายแพทย์สราวุฒิ ได้ให้คำตอบว่า “โดยหลักการแล้วควรให้มีระยะห่าง 2 เมตร งดการสัมผัสกับสิ่งที่จะเข้ามาหาตนเองซึ่งเป็นประเด็นหลัก ถ้าไปวิ่งหรือออกกำลังกายที่มีระยะห่าง 2 เมตร ก็ไม่ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะเทนนิสที่ไม่ได้พูดคุยกัน ตีอย่างเดียว” ซึ่งภายหลังการการประชุมหารือ ทางทีมงานของนายแพทย์สราวุฒิ ได้แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลของการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการจากนายแพทย์สราวุฒิ เป็นข้อมูลทางวิชาการ แต่มาตรการที่กำหนดไว้โดย ศบค. ที่เป็นข้อกฎหมายยังคงอยู่ และทางทีมงานของนายแพทย์สราวุฒิ จะได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สนามเทนนิสรวมทั้งการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการผ่านผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับมาตรการที่เป็นข้อกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนต่อไป

ติดตามการประชุมหารือเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/1088862107803423/videos/554450092142829

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!