ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ให้คำแนะนำในการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทนนิส

Written by LTAT Admin

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ให้คำแนะนำในการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทนนิสต่อ นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีข้อความดังนี้“ผมขอออกความเห็นว่า จะดีมากๆ ถ้า โค้ช นักกีฬา ผู้ปกครองมั่นตระหนักและไม่ลืมในวิธีการปฏิบัติตนที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ โปรแกรมการฝึกซ้อมควรปรับให้ดีและเหมาะสม เมื่อนักกีฬาต้องฝึกซ้อมในขณะที่ใส่หน้ากากอนามัย เนื่องจากมีผลต่อการหายใจและการได้รับออกซิเจนที่อาจไม่พอเพียงซึ่งจะส่งผลต่อร่างกายของนักกีฬาได้ ระยะเวลาของโปรแกรมการฝึกซ้อมไม่ควรติดต่อกันนานเป็นชั่วโมง แบ่งเป็นช่วงๆ และให้สังเกตความผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักกีฬาทั้งในระหว่างฝึกซ้อมและหลังซ้อมเสร็จแล้ว เช่น หายใจหอบเหนื่อย ถี่มาก หน้าซีด มึนงง เวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็วและกลับสู่ปกติได้ช้ากว่าแต่ก่อน มีความดันเลือดสูงขึ้นกว่าก่อนซ้อมและกลับสู่ปกติได้ช้าหลังซ้อมแม้หยุดพักแล้ว เป็นต้นครับ การวิ่ง ยังคงต้องมีการใส่หน้ากากอนามัย และให้เว้นระยะห่างกัน อย่าให้วิ่งตามกันในระยะที่ใกล้เกินไป”สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้ง นักกีฬาและผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่ตระหนักเห็นถึงความสำคัญ ในการปรับตัวการฝึกซ้อมของนักกีฬา และกรุณาให้ข้อเสนอแนะและวิธีปฏิบัติตัวในการฝึกซ้อม โดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับใช้ในการฝึกซ้อมต่อไปครับ #คิดถึงกีฬา คิดถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!