เทนนิสเฮ!คลายล็อคโควิดกลับลงซ้อมในสนามได้”บิ๊กเอ๋”กำชับให้ยึดมาตรการรัฐอย่างเคร่งครัด

Written by LTAT Admin

เทนนิสเฮ!คลายล็อคโควิดกลับลงซ้อมในสนามได้”บิ๊กเอ๋”กำชับให้ยึดมาตรการรัฐอย่างเคร่งครัด “บิ๊กเอ๋” นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาล และ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด-19 มีมติที่จะคลายล็อคสนามกีฬา และ สวนสาธารณะ เพื่อให้นักกีฬา และ ผู้รักสุขภาพได้ออกมาเล่นกีฬา และ ออกกำลังกาย ได้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดย เทนนิส เป็นหนึ่งในกีฬากลางแจ้ง เป็นกีฬาประเภทบุคคล ที่มีระยะห่างในการเล่น และ สัมผัสกัน จึงอยู่ในกลุ่มที่มีการคลายล็อคด้วยเช่นกันว่า นับเป็นข่าวดีของนักกีฬาเทนนิสที่จะได้ออกมาฝึกซ้อมในสนามเทนนิสได้ แต่ก็ยังต้องดูบริบทและมาตรการของแต่ละพื้นที่ที่อยู่อาศัยในจังหวัดของตัวเองด้วยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดได้วางกรอบ กติกา เงื่อนไขในการเข้าใช้สนามอย่างไร รวมถึงการเข้าใช้สนามนักกีฬาและผู้ปกครองต้องปฎิบัติตนตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็น การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าสนามเทนนิส, การล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือสบู่ , การเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1.5-2 เมตร, การวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้ามาในสนาม รวมถึงการใช้บริหารในร้านอาหารของแต่ละสนามต้องเป็นสถานที่ที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเท มีการตั้งโต๊ะห่าง และควรจะ ผลัดกันมารับประทานอาหาร “อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลจะคลายล็อคให้สนามกีฬาบางชนิดอย่าง เทนนิส สามารถเปิดให้นักกีฬาได้เข้าไปฝึกซ้อม และ ผู้ที่ชอบเทนนิสได้ไปเล่นเพื่อออกกำลังกายได้ แต่ทุกคนก็ต้องยึดถือกฎระเบียบ และ ปฎิบัติตัวตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดอย่างน้อยก็เพื่อป้องกันตัวเองและลูกหลานไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19” นายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ กล่าวอีกว่า ในส่วนของกิจกรรมของสมาคมฯ นั้นช่วงนี้ก็ยังต้องขอเลื่อนไปก่อน เนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีมติให้จัดกิจกรรมกีฬาที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก รวมถึงสมาคมฯก็ต้องยึดตามแนวทางของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ(ไอทีเอฟ) ด้วย ซึ่งหากสถานการณ์ทั้งในไทยและทั่วโลกดีขึ้นกิจกรรมกีฬ่าเทนนิสต่างๆก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติได้ในเร็วๆนี้ ทั้งนี้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาเตือนว่า แม้รัฐบาลจะอนุญาติให้สามารถเล่นกีฬาประเภทบุคคลได้แต่นักกีฬาก็ยังต้องพึงระวังว่า ไวรัสโควิด-19นี้จะแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายในลักษณะละอองฝอยที่จะเข้ามาทางเยื่อตา จมูก และ ปาก ซึ่งจะติดอยู่ตามผิวหนัง สามารถฟุ้งกระจายไปติดตามเนื้อตัว แขนขา เสื้อผ้า และเส้นผม “แม้นักกีฬาจะไม่ได้สัมผัสกันโดยตรง หรือมีระยะห่างกัน อย่าง เทนนิส แต่ก็อย่าลืมว่า การตีเทนนิสนั้นก็ยังต้องใช้มือสัมผัสลูกเทนนิสที่ตีและส่งต่อให้ฝ่ายตรงข้าม เพราะฉะนั้นการป้องกันเพิ่มขึ้นก็คือ นักกีฬาขณะเล่นหรือฝึกซ้อมไม่ควรใช้มือมาจับบริเวณหน้า และหากเป็นไปได้ก็ควรใส่แว่นป้องกันละอองฝอยเข้าสู่เยื่อบุตา หรือถ้าใส่หน้ากากอนามัยด้วยได้ก็จะดีอย่างยิ่ง รวมถึงการอาบน้ำหลังฝึกซ้อมหรือออกกำลังกายควรกลับไปอาบน้ำที่บ้านตัวเองมากกว่าจะใช้ห้องอาบน้ำของสนามเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

LTAT