จัดอันดับหวดไทยเวทีโลกแม้ว่าปัจจุบันโลกของเรายังคงต้องเผชิญกับ โรคระบาด โควิด-19

Written by LTAT Admin

“วิชยา ครองมือ1ฝ่ายชาย” “เพียงธาร รั้งเบอร์ 1 ฝั่งหญิง” จัดอันดับหวดไทยเวทีโลกแม้ว่าปัจจุบันโลกของเรายังคงต้องเผชิญกับ โรคระบาด โควิด-19 ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วโลก จนส่งผลกระทบกับทุกฝ่าย รวมไปถึงวงการกีฬา เช่นเดียวกับ กีฬาเทนนิส ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ได้ออกมาแถลงการณ์งดเว้นการแข่งขันเทนนิสทั่วโลก ไปจนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม อย่างไรก็ตามทุกอย่างยังคงต้องดำเนินต่อไป หลังจากที่สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ นักกีฬา ต้องกลับไปออกทัวร์ทำการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกกันต่อ ซึ่งในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นักกีฬาไม่มีโปรแกรมการแข่งขัน ทางแอดมินเพจสมาคมกีฬาเทนนิสฯ จะมาอัพเดทอันดับโลกนักเทนนิสไทย ทั้งชาย (เอทีพี) และหญิง (ดับเบิลยูทีเอ) ให้แฟนเทนนิสได้รับทราบทั่วกัน เริ่มที่ฝ่ายหญิง มีนักเทนนิสสาวไทย ที่มีอันดับโลกอยู่ในระบบของ ดับเบิลยูทีเอ จำนวน 10 คนด้วยกัน1. เพียงธาร ผลิพืช (27 ปี) อันดับ 265 / 220 คะแนน 2. ณัฐนิดา หลวงแนม (33 ปี) อันดับ 336 / 153 คะแนน3. มนัญชญา สว่างแก้ว (17ปี) อันดับ 524 / 69 คะแนน4. ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต (24 ปี) อันดับ 669 / 41 คะแนน5. พัชรินทร์ ชีพชาญเดช (25 ปี) อันดับ 703 / 37 คะแนน6. อัญชิสา ฉันทะ (17ปี) อันดับ 713 / 36 คะแนน7. ลักษิกา คำขำ (26 ปี) อันดับ 727 / 34 คะแนน8. วรรษชล สวัสดี (20 ปี) อันดับ 770 / 27 คะแนน9. พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ (17ปี) อันดับ 902 / 18 คะแนน10. ศุภาพิชญ์ เกือรัมย์ (18 ปี) อันดับ 916 / 17 คะแนนขณะที่ฝ่ายชาย มีนักเทนนิสไทย มีมีอันดับโลกอยู่ในระบบของ เอทีพี จำนวน 15 คน 1. วิชยา ตรงเจริญชัยกุล (25 ปี) อันดับ 624 /36 คะแนน 2. กษิดิศ สำเร็จ (19 ปี) อันดับ 1,011 /10 คะแนน 3. พลภูมิ โควาพิทักษ์เทศ (20 ปี) อันดับ 1,033 /9 คะแนน 4. คงทรัพย์ คงคา (23 ปี) อันดับ 1,178 /6 คะแนน5. ชาญชัย สุขตนเอง (23 ปี) อันดับ 1,309 /4 คะแนน6. พล วัฒนกูล (24 ปี) อันดับ 1,317 /4 คะแนน7. ฐานทัพ สุขสำราญ (18 ปี) อันดับ 1,343 /3 คะแนน8. กฤติน โกยกุล (25 ปี) อันดับ 1,409 /3 คะแนน9. ธนเพชร ฉันทะ (20 ปี) อันดับ 1,420 /3 คะแนน10. ชญานนท์ แก้วสุทอ (24 ปี) อันดับ 1,525 /2 คะแนน11. จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (23 ปี) อันดับ 1,566 /2 คะแนน12. วรวิญ กำธรกิตติกุล (25 ปี) อันดับ 1,603 /2 คะแนน13. นพดล น้อยกอ (20 ปี) อันดับ 1,706 /1 คะแนน14. ยุทธนา เจริญผล (19 ปี) อันดับ 1,899 /1 คะแนน15. ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณ์ (20 ปี) อันดับ 1,899 /1 คะแนน

LTAT