ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Written by LTAT Admin


ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรม

*************************

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กระจายมากขึ้น รวมทั้งได้มีการยกระดับการเฝ้าระวังในประเทศไทย แล้วนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 จำนวน 10 กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้

1. การจัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ Top One Junior Championships 2020 ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี

2. การจัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT Asian 14&Under C2 (1) 2020 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี

3. การจัดอบรมผู้ฝึกสอนเทนนิสหลักสูตร LTAT / ITF COACHING BEGINNER AND INTERMEDIATE PLAYERS COURSE (LEVEL 1) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 – 27 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี

4. การจัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2563 ณ สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง

5. การจัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2563 ณ สนามเทนนิสค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

6. การจัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2563 ณ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

7. การจัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2563 ณ สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง

8. การจัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT Asian 14&Under C2 (2) 2020 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬา เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี

9. การจัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT Asian 14&Under C2 (3) 2020 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี

10. การจัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 58 ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 30 เมษายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี

สมาคมกีฬาเทนนิสฯ จะแจ้งวันที่จัดกิจกรรมครั้งใหม่ และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบเมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

LTAT