นักหวดรุ่นเยาว์เมืองปทุมธานี “อาทิจภัทร” หวดชนะ หนุ่มเมืองนครศรีฯ ก่อนลอยลำเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ในศึกคัดเลือกเยาวชนทีมชาติไทย

Written by LTAT Admin


นักหวดรุ่นเยาว์เมืองปทุมธานี “อาทิจภัทร” หวดชนะ หนุ่มเมืองนครศรีฯ ก่อนลอยลำเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ในศึกคัดเลือกเยาวชนทีมชาติไทย

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เป็นการแข่งขันรอบแรกแบบพบกันหมดในสาย วันสุดท้าย ผลการแข่งขันแต่ละ รุ่นมีดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ (ปทุมธานี) ชนะ ณัฐพนช์ เถามณี (นครศรีธรรมราช) 6-1,6-2 , ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ อิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ (ราชบุรี) 7-6(5),6-1 , ภูมิพัฒน์ สุขโข (กรุงเทพฯ) ชนะ ปัณณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) 3-6,6-3,6-3 , เปน จารุศร (กรุงเทพฯ) ชนะ จักรกฤษณ์ บุญเจริญ (นครราชสีมา) 6-1,5-7,6-3 , พาริช เศวตวานิช (กรุงเทพฯ) ชนะ สุรกานต์ แซ่เจิ้น (กรุงเทพฯ) 6-3,6-1 , วชิรวิทย์ สิงหการ (ภูเก็ต) ชนะ นิธิวัต สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) 2-6,6-1,6-3 , ดนุนัย ภู่เกษร (ปทุมธานี) ชนะ วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ (สุราษฎร์ธานี) 6-2,6-4 / ประเภทหญิงเดี่ยว กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ นภัสกร สมิตไมตรี (สงขลา) 6-1,6-0 , พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ (สมุทรปราการ) ชนะ ปรายฟ้า จันทร์ชัยมงคล (ปทุมธานี) 6-0,6-3 , กมรวรรณ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะผ่าน รวิปรียา พงษ์นิรันดร (นครราชสีมา) 6-2,6-1 , ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) ชนะ เพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ (กรุงเทพฯ) 6-7(3),7-5,6-2 , พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ณิชารีย์ บัวเพ็ชร (ชลบุรี) 6-0,6-2 , มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กรุงเทพฯ) ชนะ กัญจน์ชญา จูงวัฒนา (กรุงเทพฯ) 6-2,6-0 , อัจฉราพร วรรณโพธิ์ (อำนาจเจริญ) ชนะ ไทร่า ลิธิบี (กรุงเทพฯ) 4-6,6-4,7-5 , โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ปพิชญา อิสโร (สงขลา) 6-3,6-2

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว คุณานันท์ พันธราธร (ปทุมธานี) ชนะ ปุญณพัฒน์ ธาระเวช (กรุงเทพฯ) 6-3,7-5 , อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (ภูเก็ต) ชนะ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (สมุทรปราการ) 2-6,6-2,6-2 , ริว โกฏิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) 6-0,6-1 , พชร ทวีกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) 6-4,7-5 , ธีรินทร์ ประเสริฐสินธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ เจตพัฒน์ ศรีระวีวงศา (กรุงเทพฯ) 3-6,6-4,6-2 , เบญจามินธ์ เชี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) 7-5,1-6,6-4 , ภพธรรม ศรีวงษ์ (ชลบุรี) ชนะ แพทริค แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (นครราชสีมา) 6-3,6-1 , กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะ สิริพิชญะ ขุนดี (สระบุรี) 6-0,6-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว ศิริภัทร งามสง่า (กรุงเทพฯ) ชนะ ณพัฐธิกา ราศรี (อุบลราชธานี) 7-5,6-1 , เอม หวั่งหลี (กรุงเทพฯ) ชนะ จิราพร วรรณสุทธิ์ (อุบลราชธานี) 6-1,6-4 , พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) ชนะ ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง (ภูเก็ต) 6-1,6-2 , กัญญาณัฐ บุญมาตย์ (สมุทรปราการ) ชนะ ปทิตตา สิงห์ทอง (นนทบุรี) 6-1,6-0 , ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ มิรา ฟาน (กรุงเทพฯ) 6-3,6-3 , พิมพ์ลภัส ลิม (กรุงเทพฯ) ชนะ โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) 6-2,6-0 , อิซูมิ นากาจิมะ (กรุงเทพฯ) ชนะ เพชรแท้ จันทร์ชูวณิช (ภูเก็ต) 6-3,5-7,6-1 , พิชญาภัค ศรีมุกข์ (เพชรบุรี) ชนะผ่าน เมธินี ทองเสนอ (ภูเก็ต)

สามารถติดตามภาพการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่: http://www.ltat.org/photos/ และ Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT