นักหวดรุ่นเยาว์“ภพธรรม” กระหน่ำหวดโฟร์แฮนด์เอาชนะเพื่อนร่วมจังหวัดเดียวกัน “กานต์ธัช” ไปอย่างสบายมือ 2 เซตรวด ในศึกคัดเลือกเยาวชนทีมชาติไทย

Written by LTAT Admin


นักหวดรุ่นเยาว์“ภพธรรม” กระหน่ำหวดโฟร์แฮนด์เอาชนะเพื่อนร่วมจังหวัดเดียวกัน “กานต์ธัช” ไปอย่างสบายมือ 2 เซตรวด ในศึกคัดเลือกเยาวชนทีมชาติไทย

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เป็นการแข่งขันรอบแรก แบบพบกันหมดในสาย วันที่สอง ผลการแข่งขันแต่ละรุ่นมีดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว ภพธรรม ศรีวงษ์ (ชลบุรี) ชนะ กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) 6-2,6-1 , คุณานันท์ พันธราธร (ปทุมธานี) ชนะ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (สมุทรปราการ) 6-0,6-0 , อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (ภูเก็ต) ชนะ ปุญณพัฒน์ ธาระเวช (กรุงเทพฯ) 6-4,6-2 , ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) ชนะ กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) 6-1,6-1 , ริว โกฏิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ พชร ทวีกุล (กรุงเทพฯ) 6-1,6-3 , เจตพัฒน์ ศรีระวีวงศา (กรุงเทพฯ) ชนะ ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) 6-0,6-4 , ธีรินทร์ ประเสริฐสินธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ เบญจามินธ์ เชี่ยงเห็น (ภูเก็ต) 6-1,6-0 , แพทริค แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (นครราชสีมา) ชนะ สิริพิชญะ ขุนดี (สระบุรี) 6-4,6-1 / ประเภทหญิงเดี่ยว ศิริภัทร งามสง่า (กรุงเทพฯ) ชนะ เอม หวั่งหลี (กรุงเทพฯ) 6-1,6-3 , ณพัฐธิกา ราศรี (อุบลราชธานี) ชนะ จิราพร วรรณสุทธิ์ (อุบลราชธานี) 6-2,1-0 จิราพร ขอยอมแพ้เนื่องจากเจ็บหัวไหล่ข้างขวา , พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) ชนะ กัญญาณัฐ บุญมาตย์ (สมุทรปราการ) 6-0,6-0 , ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง (ภูเก็ต) ชนะ ปทิตตา สิงห์ทอง (นนทบุรี) 6-4,6-0 , ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ พิมพ์ลภัส ลิม (กรุงเทพฯ) 6-2,6-3 , มิรา ฟาน (กรุงเทพฯ) ชนะ โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) 5-7,6-4,7-5 , อิซูมิ นากาจิมะ (กรุงเทพฯ) ชนะ พิชญาภัค ศรีมุกข์ (เพชรบุรี) 6-2,6-3 , เพชรแท้ จันทร์ชูวณิช (ภูเก็ต) ชนะผ่าน เมธินี ทองเสนอ (ภูเก็ต)

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว ภูมิพัฒน์ สุขโข (กรุงเทพฯ) ชนะ จักรกฤษณ์ บุญเจริญ (นครราชสีมา) 6-1,6-1 , เปน จารุศร (กรุงเทพฯ) ชนะ ปัณณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) 6-4,6-4 , พาริช เศวตวานิช (กรุงเทพฯ) ชนะ นิธิวัต สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) 6-7(4),6-2,6-3 , วชิรวิทย์ สิงหการ (ภูเก็ต) ชนะ สุรกานต์ แซ่เจิ้น (กรุงเทพฯ) 1-6,6-4,6-1 , ณัฐพนช์ เถามณี (นครศรีธรรมราช) ชนะ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) 0-6,6-1,6-3 , อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ (ปทุมธานี) ชนะ อิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ (ราชบุรี) 6-2,6-2 , ดนุนัย ภู่เกษร (ปทุมธานี) ชนะ ต้นแบบ จันทร์ชูวณิชกุล (ภูเก็ต) 6-0,6-3 , วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร (ชลบุรี) 6-1,6-0 / ประเภทหญิงเดี่ยว กมรวรรณ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะ ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) 6-3,6-1 , เพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ (กรุงเทพฯ) ชนะ รวิปรียา พงษ์นิรันดร (นครราชสีมา) 6-2,6-1 , พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กรุงเทพฯ) 6-0,6-2 , ณิชารีย์ บัวเพ็ชร (ชลบุรี) ชนะ กัญจน์ชญา จูงวัฒนา (กรุงเทพฯ) 4-6,6-2,6-3 , กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ปรายฟ้า จันทร์ชัยมงคล (ปทุมธานี) 6-0,6-0 , พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ (สมุทรปราการ) ชนะ นภัสกร สมิตไมตรี (สงขลา) 6-1,6-2 , อัจฉราพร วรรณโพธิ์ (อำนาจเจริญ) ชนะ โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) 6-0,6-0 , ไทร่า ลิธิบี (กรุงเทพฯ) ชนะ ปพิชญา อิสโร (สงขลา) 6-0,6-0

บรรยายใต้ภาพ
ฟอร์มดี..ศิริภัทร งามสง่า (กรุงเทพฯ) ฟอร์มดีเอาชนะ เอม หวั่งหลี (กรุงเทพฯ) 6-1,6-3 ในเทนนิสคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2563 เป็นการแข่งขันรอบแรก แบบพบกันหมดในสาย ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี วันที่สอง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ

มือวาง…ภพธรรม ศรีวงษ์ (ชลบุรี) มือวาง 4 ของรายการ เอาชนะ กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) 6-2,6-1 ในเทนนิสคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2563 เป็นการแข่งขันในรอบแรก แบบพบกันหมดในสาย ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี วันที่สอง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ

สามารถติดตามภาพการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่: http://www.ltat.org/photos/ และ Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT