ระเบิดศึกคัดเยาวชนทีมชาติ นักหวดเยาวชนสายเลือดใหม่ ตบเท้าร่วมศึกคึกคัก

Written by LTAT Admin


ระเบิดศึกคัดเยาวชนทีมชาติ นักหวดเยาวชนสายเลือดใหม่ ตบเท้าร่วมศึกคึกคัก

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เป็นการแข่งขันในรอบแรก แบบพบกันหมดในสาย ผลการแข่งขันแต่ละรุ่นมีดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว คุณานันท์ พันธราธร (ปทุมธานี) ชนะ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง (ภูเก็ต) 6-0,6-0 , ปุญณพัฒน์ ธาระเวช (กรุงเทพฯ) ชนะ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (สมุทรปราการ) 6-0,6-4 , ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (ชุมพร) ชนะ พชร ทวีกุล (กรุงเทพฯ) 6-2,6-4 , ริว โกฏิกุล (กรุงเทพฯ) ชนะ กฤตเมธ ธรรมกุล (สุราษฎร์ธานี) 6-3,6-0 , เจตพัฒน์ ศรีระวีวงศา (กรุงเทพฯ) ชนะ เบญจามินธ์ เชี่ยงเห็น (ภูเก็ต) 6-0,6-0 , ธีรินทร์ ประเสริฐสินธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กรุงเทพฯ) 7-6(2),6-1 , ภพธรรม ศรีวงษ์ (ชลบุรี) ชนะสิริพิชญะ ขุนดี (สระบุรี) 6-0,6-0 , แพทริค แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน (นครราชสีมา) ชนะ กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) 7-6(5),6-4 / ประเภทหญิงเดี่ยว ศิริภัทร งามสง่า (กรุงเทพฯ) ชนะ จิราพร วรรณสุทธิ์ (อุบลราชธานี) 6-0,6-2 , ณพัฐธิกา ราศรี (อุบลราชธานี) ชนะ เอม หวั่งหลี (กรุงเทพฯ) 6-1,6-0 , พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) ชนะ ปทิตตา สิงห์ทอง (นนทบุรี) 6-1,6-1 , กัญญาณัฐ บุญมาตย์ (สมุทรปราการ) ชนะ ธันย์วรัชญ์ พราห์มทอง (ภูเก็ต) 6-2,2-6,6-2 , ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) ชนะ โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) 6-3,6-0 , พิมพ์ลภัส ลิม (กรุงเทพฯ) ชนะ มิรา ฟาน (กรุงเทพฯ) 6-2,6-4 , พิชญาภัค ศรีมุกข์ (เพชรบุรี) ชนะ เพชรแท้ จันทร์ชูวณิช (ภูเก็ต) 6-3,6-1 , อิซูมิ นากาจิมะ (กรุงเทพฯ) ชนะ เมธินี ทองเสมอ (ภูเก็ต) 6-4,1-0 (เมธินี ขอยอมแพ้เนื่องจากข้อเท้าพลิก)

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว ภูมิพัฒน์ สุขโข (กรุงเทพฯ) ชนะ เปน จารุศร (กรุงเทพฯ) 6-4,6-1 , ปัณณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) ชนะ จักรกฤษณ์ บุญเจริญ (นครราชสีมา) 6-3,6-2 , พาริช เศวตวานิช (กรุงเทพฯ) ชนะ วชิรวิทย์ สิงหการ (ภูเก็ต) 6-0,6-1 , สุรกานต์ แซ่เจิ้น (กรุงเทพฯ) ชนะ นิธิวัต สกุลวงศ์ธนา (กรุงเทพฯ) 6-4,6-3 , ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ (ปทุมธานี) 6-4,3-6,6-3 , ณัฐพนช์ เถามณี (นครศรีธรรมราช) ชนะ อิสระ โรจน์ธรรมรักษ์ (ราชบุรี) 6-4,6-0 , ดนุนัย ภู่เกสร (ปทุมธานี) ชนะ ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร (ชลบุรี) 6-7(5),61-,6-1 , วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ต้นแบบ จันทร์ชูวณิชกุล (ภูเก็ต) 6-0, ต้นแบบ ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดหัว / ประเภทหญิงเดี่ยว กมรวรรณ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะ เพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ (กรุงเทพฯ) 6-1,6-0 , ปรียากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล (สุพรรณบุรี) ชนะ รวิปรียา พงษ์นิรันดร (นครราชสีมา) 6-1,6-1 , พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ กัญจน์ชญา จูงวัฒนา (กรุงเทพฯ) 6-3,7-6 (6) , มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กรุงเทพฯ) ชนะ ณิชารีย์ บัวเพ็ชร (ชลบุรี) 5-7,6-4,6-2 , กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ (สมุทรปราการ) 6-1,6-0 , นภัสกร สมิตไมตรี (สงขลา) ชนะ ปรายฟ้า จันทร์ชัยมงคล (ปทุมธานี) 6-4,7-5 , อัจฉราพร วรรณโพธิ์ (อำนาจเจริญ) ชนะ ปพิชญา อิสโร (สงขลา) 6-0,6-0 , ไทร่า ลิธิบี (กรุงเทพฯ) ชนะ โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) 6-0,6-3

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว เมลิสา เซ (กรุงเทพฯ) ชนะ ชัชนรี บุญกลาง (นครศรีธรรมราช) 6-3,
6-2 , กฤติกา แอบเอี่ยม (กรุงเทพฯ) ชนะ นันท์ธีรา รุ่งเรืองโรจน์ (สมุทรปราการ) 6-2,6-4 , ตปณีย์ บุญวัฒน์ (ปทุมธานี) ชนะ จุฬาพัชร สาธุธรรม (กรุงเทพฯ) 6-0,6-0 , ปิยพัชร์ จงม่า (นครราชสีมา) ชนะ ศานตกมล
รังสีพรหมณกุล (กรุงเทพฯ) 6-4,7-5

บรรยายใต้ภาพ
ต้อนขาด..กมรวรรณ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ต้อนขาดโดยเอาชนะ เพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ (กรุงเทพฯ) 6-1,6-0 ในเทนนิสคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2563 เป็นการแข่งขันรอบแรก แบบพบกันหมด
ในสาย ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี วันแรก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ

ประเดิมชัย…ภูมิพัฒน์ สุขโข (กรุงเทพฯ) ประเดิมชัยด้วยการเอาชนะ เปน จารุศร (กรุงเทพฯ) 6-4,6-1 ในเทนนิสคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2563 เป็นการแข่งขันในรอบแรก แบบพบกันหมด ในสาย ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี วันแรก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ

สามารถติดตามภาพการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่: http://www.ltat.org/photos/ และ Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT