ร่วมมอบใบประกาศนีบัตรPTTรอบมาสเตอร์

Written by LTAT Admin


ร่วมมอบใบประกาศนีบัตรPTTรอบมาสเตอร์

นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการและประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักกีฬาเทนนิสเยาวชน จำนวน 3 รุ่นคือ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี, 10 ปี และ 12 ปี ที่เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ “PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 รอบมาสเตอร์” ในช่วงแรก (21-23 ธ.ค.2562) ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2562 โดยในโอกาสนี้มี พันเอก วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการและนายทะเบียน สมาคมกีฬาเทนนิส, นายกฤตชัย เนยโอชา กรรมการและประธานฝ่ายผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาเทนนิสฯ และนายบูรณรรจน์ ชวลิตานนท์ ผู้แทนการจัดการแข่งขัน PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ จากภาคใต้ ร่วมด้วย

สามารถติดตามภาพการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่: http://www.ltat.org/photos/ และ Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT