ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคอีสาน” ครั้งที่ 4

Written by LTAT Admin

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคอีสาน” ครั้งที่ 4

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ “ภาคอีสาน” ครั้งที่ 4
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์อคาเดมี่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผลการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบแรก ชายเดี่ยว ธนกฤต โภคสวัสดิ์ (มุกดาหาร) ชนะ นิธิโรจน์ จาลีวิศิษฎ์ (อุดรธานี) 4-0, 4-0 ฌาน เลาอมรพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ภูภูมิ สันธวกุล (นครราชสีมา) 4-0, 4-0 นรเสฏฐ์ จาลีวิศิษฎ์ (อุดรธานี) ชนะ ภูปกรณ์ ภูเกิดพิมพ์ (ขอนแก่น) 5-4 (9), 4-2 พลเดช ระภาพันธ์ (มหาสารคราม) ชนะ ภัทรภูมินทร์ กางทอง (สกลนคร) 4-0, 4-1 ธนกร ไชยลังการ (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ วชิรทัศน์ ธรรมวงศ์ (อุดรธานี) 4-0, 4-0 ณัฐชนน ทองบัณฑิต (ชลบุรี) ชนะ ภัทรปวินทร์ กางทอง (สกลนคร) 4-0, 4-0 / หญิงเดี่ยว ธมลวรรณ โพธิ์จันทร์ (ขอนแก่น) ชนะ ลดา ปุริสา (ขอนแก่น) 4-1, 4-1

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบแรก ชายเดี่ยว รีย์แกน พาร์คคินสัน (ขอนแก่น) ชนะ กิติชา รูปเหมาะ (อุดรธานี) 2-4, 4-1, 10-8 (ซุปเปอร์ไทเบรก) สถาปนา วงค์ละคร (ศรีสะเกษ) ชนะ โนอาร์ อนันดา ซีกเลอร์ (ศรีสะเกษ) 4-2, 4-1 / หญิงเดี่ยว พรพระเทพ เชื้อเจ็ดองค์ (อุดรธานี) ชนะ นคริณี สุดเกตุ (ขอนแก่น) 5-3, 4-0 นิฎฐา อุริยะพงศ์สรรค์ (ขอนแก่น) ชนะ ณัฐธิดา แท่นวัฒนกุล (ขอนแก่น) 4-1, 4-1 ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) ชนะ ภัทรินทร์ กางทอง (สกลนคร) 4-2, 3-5, 12-10 (ซุปเปอร์ไทเบรก)

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก ชายเดี่ยว ภูเบศ วรนุตารักษา (กรุงเทพฯ) ชนะ ศุภธนครณ์ ราศี (ยโสธร) 4-1, 4-0 ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล (นครราชสีมา) ชนะ ธนกฤต โพธิ์จันทร์ (ขอนแก่น) 4-0, 4-0 สิรภพ เชื้อบัณฑิต (ยโสธร) ชนะ ศิวัชณัฐ แสงสุวรรณ (ขอนแก่น) 4-0, 4-0 กิตติวินท์ พักตร์เจียม (พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ณฐนนท์ วรหาญ (ขอนแก่น) 4-0, 4-0 สุทธิรักษ์ สายเชื้อ (อุดรธานี) ชนะ เมธัส ทองบัณฑิต (ชลบุรี) 4-1, 4-1

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก ชายเดี่ยว ญาณกวี กัญญ์วรากุล (อุดรธานี) ชนะ ธีรพงศ์ รูปเหมาะ (อุดรธานี) 4-0, 4-1 ภูมิสิริ อยานนท์ (นนทบุรี) ชนะ ฐิติพันธ์ เลิศกมลสิน (สมุทรสาคร) 4-1, 4-1 พีรวัชร สุขใจ (ชลบุรี) ชนะผ่าน วิชชากร รื่นใจชน ภณคดชศร ราศี (ยโสธร) ชนะ ณชพล ณัฐประเสริฐ (กรุงเทพฯ) 4-1, 5-3 เทียมตะวัน วรรณการโสภณ (นนทบุรี) ชนะ ฌาณ ประจงสาร (อุดรธานี) 4-1, 5-4 (5) เคน เจโฮ (มาเลเซีย) ชนะ ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี) 4-0, 4-0 / หญิงเดี่ยว ชฎามาส ไตรตระกูลสินธุ์ (นครราฃสีมา) ชนะ นพมาศ เพิ่มขึ้น (ขอนแก่น) 4-1, 4-0 ปพิชญา อิสโร (สงขลา) ชนะ พิมพ์พรรณ ระภาพันธ์ (มหาสารคราม) 4-0, 4-1

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTA

LTAT