สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

Written by LTAT Admin

สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

สมาคมกีฬาเทนนิสฯ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อเวลา 13.00 น. วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563การประชุมดังกล่าวมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมในวันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้เชิญผู้แทนสมาคมกีฬา ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการร่างคู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา โดยได้ชี้แจงเนื้อหาหลักๆ ที่ต้องนำมาใส่ในร่างคู่มือแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีรูปแบบกลางให้แต่ละผู้จัดนำไปร่างหรือเพิ่มเติมรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ไม่ได้มีรายละเอียดที่นอกเหนือจากที่ปฏิบัติกันทั่วไปมากนัก เช่น ไม่ได้บังคับให้ต้องมีการตรวจเชื้อนักกีฬา เป็นต้นขณะที่กระบวนการถัดไปหลังจากนี้คือ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาจะต้องนำส่งร่างคู่มือปฏิบัติตามชนิดกีฬาของตนเองให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำส่งต่อไปยัง ศบค. ผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสุดท้ายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้ประกาศคู่มือปฏิบัติของแต่ละชนิดกีฬาต่อไป โดยผู้จัดใดที่ส่งก่อนก็จะมีโอกาสที่ได้รับการอนุมัติการจัดการแข่งขันตามคู่มือก่อนนอกจากนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อลงทะเบียน ติดตาม กำกับ ดูแลการจัดการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะ คือ Sport Platforms หรือ “ชัยชนะ” ซึ่งผู้จัดการแข่งขันจะต้องใช้ควบคู่กับ “ไทยชนะ” โดยเข้าไปลงทะเบียนเพื่อจัดการแข่งขันและแจ้งรายละเอียดของการจัดการแข่งขัน เช่น ที่อยู่ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ติดต่อผ่านทางแพลตฟอร์ม และจะต้องมีการประเมินโดยหน่วยงานระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล เช่น ศปก. ตำรวจ สายตรวจ ฯ ทั้งก่อนและหลังการจัดการแข่งขันทุกครั้งภายหลังการประชุม ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า สิ่งสำคัญที่ได้มีการกำชับผู้แทนสมาคมกีฬา ผู้จัดการแข่งขัน เป็นเรื่องของคู่มือจัดการแข่งขัน ถ้ามีมาตรการที่ชัดเจน กกท. ก็พร้อมที่จะส่งเรื่องไปให้ ศบค. พิจารณา ถ้าทาง ศบค. อนุญาตให้จัดการแข่งขันได้ ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้ประกาศให้กีฬาชนิดนั้นๆ ที่มีความพร้อม ได้จัดการแข่งขันตามลำดับ

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT