กรมอนามัยเยี่ยมเสริมพลังสู้โควิด 19 ที่สมาคมกีฬาเทนนิส

Written by LTAT Admin

กรมอนามัยเยี่ยมเสริมพลังสู้โควิด 19 ที่สมาคมกีฬาเทนนิส

กรมอนามัยเยี่ยมเสริมพลังสู้โควิด 19 ที่สมาคมกีฬาเทนนิส แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับกิจการหรือสถานประกอบการเทนนิส เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายกิตติน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ, เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย, เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย, เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเทนนิส อาทิเช่น ผู้ให้บริการสนามเทนนิส, ผู้จัดการแข่งขัน, ผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสิน และนักกีฬาเทนนิส โดยในการประชุมหารือร่วมกันนายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมฯ ได้รายงานว่าสมาคมกีฬาเทนนิสฯได้มีมาตรการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยแยกมาตรการเป็น 3 ส่วน สำหรับผู้ให้บริการ (เจ้าของสนามเทนนิส), ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ซึ่งมาตรการที่กำหนดขึ้นมานั้นยึดหลักตามมาตรการของ ศบค. และมาตรการของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ซึ่งมาตรการของสมาคมฯ ถือเป็นแนวทางหลักที่บุคลากรเทนนิสในประเทศไทยนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม นอกจากนั้นสมาคมฯ ยังได้จัดทำข้อเสนอพร้อมมาตรการจัดการแข่งขันเทนนิสในระบบปิดที่ไม่มีผู้ชม เพื่อให้การแข่งขันเทนนิสเกิดขึ้นได้โดยเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬา และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับบุคลากรกีฬาเทนนิสต่อไป นอกจากนั้น ผู้แทนสมาคมฯกีฬาต่างๆ ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อให้ชนิดกีฬาของตนได้มีโอกาสเปิดให้มีการฝึกซ้อมและจัดการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนากีฬา โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล ได้กล่าวว่า “ศบค. ได้ออกมาตรการหลักซึ่งมีอยู่ 5 มาตรการ ที่จะใช้กับทุกประเภท และมาตรการเสริมซึ่งออกเพิ่มขึ้นสำหรับความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม การนำมาตรการที่ออกแล้วมาทำงานร่วมกันกับผู้ปฏิบัติทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งกรมอนามัยได้ลงมาเยี่ยมว่าแนวทางปฏิบัติใดที่สามารถทำได้หรือไม่สามารถทำได้ ซึ่งขณะนี้การควบคุมและป้องกันโรคยังต้องคงมาตรการไว้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของประเทศไทยจะดีขึ้นเป็นลำดับ สำหรับในด้านกีฬาและท่องเที่ยวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะนี้ได้มีการทำงานร่วมกันกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำแนวทางในการนำเสนอเชิงนโยบายสำหรับกีฬาอีกหลายประเภท ว่ากีฬาประเภทใดที่เหมาะสมและควรได้รับการผ่อนปรนเพิ่มมากขึ้น ส่วนสมาคมฯที่ได้รับการผ่อนปรนนำหน้าไปก่อนก็สามารถนำมาเป็นแนวทางให้กับกีฬาอื่นๆได้ในหลายหัวข้อ และในส่วนของการจัดการแข่งขันนั้นนับเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับกีฬาในเรื่องของการพัฒนา ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในระหว่างการจัดทำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมว่าถ้าเปิดให้มีการแข่งขันการดำเนินการตามมาตรการและการจัดการด้านต่างๆ เช่น จำนวนคนที่เข้ามาแออัดในพื้นที่จะดำเนินการอย่างไร เป็นต้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้ และขอขอบคุณสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ที่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นตัวกลางในการเยี่ยมเสริมพลังครั้งนี้”

สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่: http://www.ltat.org/photos/ และ Facebookสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

LTAT