ประกาศ
ค้นหา ข่าวสาร ภาพ กระทู้
อัลบั้มภาพ กิจกรรม
PTT - ITF Men's Pro-Circuit (1) (15,000 USD), (2 - 8 Oct 2017)
PTT - ITF Women's Pro-Circuit (1) (15,000 USD), (2 - 8 Oct 2017)
PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี), 2560 (30 ก.ย. - 02 ต.ค.60)
PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (จ.ลำปาง), 2560 (30 ก.ย. - 02 ต.ค. 60)
PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคใต้ (จ.นครศรีธรรมราช), 2560 (30 ก.ย. - 02 ต.ค. 60)
PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอิสาน (จ.ขอนแก่น), 2560 (30 ก.ย. - 02 ต.ค. 60)
LTO Junior Championship 2017, ครั้งที่ 3 (23-24 ก.ย. 60)
การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ เมืองอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน (17-27 ก.ย. 60)
Junior Fed Cup by BNP Paribas Finals 2017, Budapest Hungary (19-24 Sep 2017)
2017 Davis Cup by BNP Paribas Asia/Oceania Zone Group II 3rd Round (THA vs PAK) 15-17 Sep 2017 (Venue: Pakistan Sports Complex, Islamabad, Pakistan)
PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ (จ.พิจิต่ร), 2560 (9-10 ก.ย. 60)
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส หลักสูตร LTAT LEVEL 1 "COACHING BEGINNER & INTERMEDIATE PLAYERS" COURSE 28 Aug - 9 Sep 2017
  1 2 3 4 | 7 8 9 10   Next