ประกาศ
ค้นหา ข่าวสาร ภาพ กระทู้
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มใบลาโรงเรียน ภายใต้การจัดการแข่งขันของ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส ในรายการที่ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรอง  สามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มใบลา ส่งไปที่  อีเมล์  ltat_thai@yahoo.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-4084  เมื่อได้รับแล้วทางลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดทำหนังสือขอลาส่งให้โดยเร็ว

 

 

 

แบบฟอร์มใบลาโรงเรียน