ประกาศ
ค้นหา ข่าวสาร ภาพ กระทู้
ข่าวการแข่งขัน

ประกาศ เรื่อง National Ranking

เรียน    นักกีฬาเทนนิสทุกท่าน 

 

          National Ranking กับการแข่งขันระดับนานาชาตินั้น มีความสำคัญสำหรับนักกีฬาที่มีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ทั้งระดับเยาวชนและทั่วไป      

 

          ในการแข่งขันรายการนานาชาติ แต่ละรายการแข่งขันจะรับนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโดยพิจารณาจากอันดับคะแนนของ ITF เป็นหลัก ถ้าไม่มีอันดับคะแนนของ ITF จะพิจารณาจากอันดับ National Ranking เป็นอันดับรองลงมา   ซึ่งแต่ละประเทศสามารถส่ง National Ranking ให้ทาง ITF เพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับการรับนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละรายการ

 

          ทั้ง นี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักกีฬาเอง ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากนักกีฬาทุกท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน เทนนิสนานาชาติในปี 2555 กรุณาแจ้งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ (ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด) ผ่านทางอีเมลล์ Ltat_thai@yahoo.com  เพื่อทางลอนเทนนิสสมาคมฯ จะได้ดำเนินการส่งข้อมูล National Ranking ที่ถูกต้องให้ทาง ITF ต่อไป     

           


 

*****************************************