ประกาศ
ค้นหา ข่าวสาร ภาพ กระทู้
ข่าวการแข่งขัน

PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560
                   
         
                                 *********************************
                                    คะแนนสะสม ครั้งที่ 1-6
  
                           ประเภทเยาวชนชาย           ประเภทเยาวชนหญิง


ครั้งที่ 6
สรุปผลการแข่งขัน
ภาคกลาง               ภาคเหนือ           ภาคอีสาน             ภาคใต้

************************************************

ครั้งที่ 5
สรุปผลการแข่งขัน
ภาคกลาง               ภาคเหนือ           ภาคอีสาน             ภาคใต้

************************************************

ครั้งที่ 4
สรุปผลการแข่งขัน
ภาคกลาง               ภาคเหนือ           ภาคอีสาน             ภาคใต้

************************************************

ครั้งที่ 3

สรุปผลการแข่งขัน
ภาคกลาง               ภาคเหนือ            ภาคอีสาน             ภาคใต้

************************************************

ครั้งที่ 2

สรุปผลการแข่งขัน
ภาคกลาง               ภาคเหนือ            ภาคอีสาน             ภาคใต้

******************************************

ครั้งที่ 1
สรุปผลการแข่งขัน
ภาคกลาง               ภาคเหนือ            ภาคอีสาน             ภาคใต้


>