ประกาศ
ค้นหา ข่าวสาร ภาพ กระทู้
ข่าวสาร

'ณัฐธัญ' ลิ่วรอบสอง รุ่น15ปี เทนนิสพัฒนาดาวรุ่ง

          ศึกเทนนิสเยาวชน "ลอนเทนนิสฯพัฒนาดาวรุ่ง" ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.  เป็นการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว ผลมีดังนี้

          รุ่นอายุ 15 ปี รอบแรก ณัฐธัญ เบญจาศุภวรรณ ชนะ ณชพล พรพงษ์กุล 6-1,6-3, อภิณัฐ พงษ์ธนพฤกษ์ ชนะ วรปรัชญ์ ลิ่วศรีสกุล 7-5,6-3, ณัฎฐ์ อรุณศิริโรจน์ ชนะ ชานน นีลิกานนท์ 6-1,6-0, ปาล รังสีบริรักษ์ ชนะ สาริศ เทพพิทักษ์ 6-0,6-2, นรภัทร สีสุก ชนะ วิชญะลาชมภู 6-3,6-3, ประวัฒน์ เดชมา ชนะ ภูดิศ ญาณสมบัติ 6-1,2-6,10-8, ยูชิ ยามาโมโต้(ญี่ปุ่น) ชนะ กีรติ สรสุคนย์ 6-0,6-0, อภิวัฒน์ ดีศีลรักษ์ ชนะ ดนภัส โล่ห์วัชระกุล 6-2,6-2,

          อธิศ วัฒนศัพท์ ชนะ วรเมธ วงศ์สุวรรณ 6-4,6-3, วสุพล สุทธิพันธ์ตระกูล ชนะ พายุ กุลธิดาวัฒน์ 6-2,6-3, พลพจน์ รัตนจารุวัฒน์ ชนะ ภูมินทร์ ศรีรังสิทธิสันติ 6-1,6-1, ษมภูมิ สุขอนันต์ ชนะ ปริญญา สิงห์ฉลาด 6-0,6-3, สิรวิชญ์ เพียรพักษ์ ชนะ วัชรพงษ์ เอี่ยมลออ 6-2,6-4, ธนกร ห้วยห้อง ชนะ พงษ์สานต์ วโรดมาภรณ์ 7-5,6-1, กฤตบุญ วิญญเอกสิทธิ์ ชะ ปัณฑ์นันท์ธร สำอางจิตร 6-3,6-4, ชญานนท์ แก้วสุทอ ชนะ นุติ ฉันตระกูลโชติ 6-4,6-3

          รุ่นอายุ 13 ปี รอบแรก ปารามินทร์ ปลอดภัย ชนะ ศุภวิชญ์ จิตรอักษร 8-1, ธนดล ชลเจริญ ชนะ คณพัศ ลออสุวรรณ 8-6, พรหมคีรี ตินตะชาติ ชนะ ภาสันต์ วัฒนลักษณ์ 9-8(4), ธีรดนย์ ต่อตระกูล ชนะ ดารัญชน์ ชื่อลือชา 8-5, ชนุดม วิริยะจรรยงค์ ชนะ นวัตสรรค์ พลภัคชวนนท์ 8-1, ชนาธิป ฮะทะโชติ ชนะ พบทอง ทองเลิศ 8-2, จักรราช รุ่งแสง ชนะ ธนกฤต ชอบทำดี 8-3, ณัฎฐ์ รุ่งสิทธิมงคล ชนะ สุเมธ ศรีสังสิทธิสันติ 8-4,

          กฤตชญ์ พิพัฒน์บรรณกิจ ชนะ ปวเรศ ทองวินิจ 8-5, ธนภัค ตรีสัตยกุล ชนะ ธนกร เอมมณีรัตน์ 8-5, ธนวัช บุญศิริ ชนะ ปิ่น มหถาวร 8-5, พัชรวัฒน์ แช่มช้อย ชนะ กสิณ สารพุทธิ 8-3, กิตติณัฐ จิตรติพรสรรค์ ชนะ สิงห์ กสิกร 8-3, สรวิชญ์ ดาวแสงสว่าง ชนะ จิรัฎฐ์ นวสิริสมบูรณ์ 8-4, เกณฑ์กานต์ งามสอน ชนะ ธิปก อุยยางกูร, อติกานต์ จูปราง ชนะ ยุทธการ สาดนอก 8-1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก