Officiating

ข่าวประชาสัมพันธ์ (กรรมการผู้ตัดสิน)


  • จัดการอบรมเเล้ว!! สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการอบรมกรรมการผู้ตัดสิน “Level 2 Officiating School Bangkok, Thailand” (4 – 8 October 2017) โดยสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF)