เปิดศึกคัดทีมชาติวันแรกสุดคึกคัก  นักหวดพาเหรดล่าชัย ลุ้นติดธง รุ่น 14 และ 16 ปี

Written by LTAT Admin

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเทนนิสเพื่อคัดเลือกนักหวดเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ 16 ปี ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม 2561 โดยแต่ละรุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม แข่งขันพบกันหมด จากนั้นเอาอันดับที่ดีที่สุด 2 คนของแต่ละกลุ่ม เข้าไปแข่งขันกันต่อในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป โดยบรรยากาศวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก นอกจากนักกีฬาแล้ว ยังมีผู้ปกครองไปร่วมให้กำลังใจ รวมถึง นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ฝ่ายพัฒนาเยาวชน และ “บอล” นายภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักหวดมืออันดับ 9 ของโลก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม เป็นวันแรก ผลในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชาย กลุ่ม เอ ธนภัทร นิรันดร ชนะ สิรวิชญ์ พวงจันทร์แดง 6-1, 6-0, รชตะ ธรรมเจริญสถิต ชนะ วศิรัช แสงมิ่ง 6-1, 6-0 ด้าน กลุ่ม บี ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล ชนะ ทินภัทร เทียนธวัช 6-4, 7-5, เลิศชัย รณรงค์ ชนะ แดน วิศิษฐ์ชัยชาญ 4-6, 6-3, 6-3 ส่วน กลุ่ม ซี ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย ชนะ ณภัทร ตั้งมั่น 6-4, 6-0, ศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนา ชนะ ชิษณุพงศ์ โภคินเศรษฐศิริ 3-6, 6-2, 6-1 ขณะที่ กลุ่ม ดี กฤติน แอบเอี่ยม ชนะ เมษา สุราวุธ 6-3, 6-3, พงศธร ขันติกิจ ชนะ โชติวัฒน์ แน่นอุดร 6-3, 6-4

ด้านผลนักหวดเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี วันแรก กลุ่ม เอ ลัลนา ธาราฤดี ชนะ กมลชนก สายแวว 6-0, 6-1, วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ ชนะ จุฬาพัชร สาธุธรรม 6-1, 6-1 ส่วน กลุ่ม บี กฤติกา แอบเอี่ยม ชนะ กมรวรรณ ก้อนศิลา 6-2, 6-1, กัญญธมล ยอดสนิท ชนะ ลัลน์ลลิต บุษดี 6-1, 6-0 ขณะที่กลุ่ม ซี สลักทิพย์ อุ่นเมือง ชนะ สมัชญา ออรุ่งโรจน์ 6-0, 6-0, แพรวา จงจิตร ชนะ ตปณีย์ บุญวัฒน์ 4-6, 6-4, 6-4 และกลุ่ม ดี เมลิสสา เซ ชนะ สิปปาจรีย์ ชัฏอนันต์ 6-0, 6-0, ชัชนรี บุญกลาง ชนะ นันท์นภัส รุจิพูนพงศ์ 7-5, 6-1

ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิง กลุ่ม เอ ศุภาพิชญ์ เกือรัมย์ ชนะ ณัฎฐณิชา กินรี 6-3, 6-1, พรนัชชา ก่อทรัพย์ ชนะ ภัทรวดี อธิษฐ์โภคิน 7-5, 6-0 ส่วนกลุ่ม บี อัญชิสา ฉันทะ ชนะ ไอราวรรณ ดีวาจี 6-0, 6-1, พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช ชนะ ณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์ 4-6, 6-4, 6-2, กลุ่ม ซี ลัลดา กำหอม ชนะ ธมนพรรณ จงเลิศตระกูล 6-3, 6-1, ปารณัท ลำเจียกเทศ ชนะ กมลวรรณ กุศลสวัสดิ์ 6-4, 6-0 และกลุ่ม ดี ญาตาวี ฉิมฉ่ำ ชนะ ณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ 6-1, 6-2, วริศรา ลี ชนะ บัณฑิตา พึ่งประภา 6-4, 6-1

ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย กลุ่ม เอ กันตินันท์ สูตินันท์โอภาส ได้บายในนัดแรก ส่วน อนพัช ทิมางกูร ชนะ ปรัชญา ใบบ้ง 6-1, 6-4 ด้าน กลุ่ม บี ภาธร หาญชัยกุล ชนะ เจ้าซัน เศรษฐดาวิทย์ 6-3, 6-7 (5-7), 6-2, พีระภัทร เด็ดทองหลาง ชนะ ภูวเนตร แจ้งคำ 6-1, 6-1, กลุ่ม ซี ภูวิศ ลี ชนะ ปวริศ อยู่บำรุง 6-3, 6-4, รฐนนท์ ตั้งธนศฤงคาร ชนะ พศวัต อัครพันธุ์ 6-3, 6-3, ธนกร ศรีรัตน์ ชนะ นาธัน จัตวาพรวนิช 6-1, 3-6, 6-1 และ สิรวิชญ์ สุดเนตร ชนะ นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ 6-2, 6-0